Main menu

1 σχόλιο

 1. Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα σας για διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Συστήματος Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας Του Ακτινολογικού Τμήματος, ευχαρίστως σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας.

  Η εταιρία μας προτίθεται να συμμετάσχει στον διαγωνισμό με το τελευταίας τεχνολογίας σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας HORIZON κατασκευής του Αμερικανικού Οίκου HOLOGIC τον οποίο αποκλειστικά αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα.

  Το HORIZON διαθέτει νεότατης τεχνολογίας και υψηλής ανάλυσης ανιχνευτή (ceramic detector) και ενσωματώνει την ίδια τεχνολογία που εφαρμόζεται στα υψηλής ακρίβειας απεικονιστικά μηχανήματα CT. Παρέχει την δυνατότητα λήψης εικόνων υψηλής ανάλυσης ακόμα και σε παχύσαρκους ασθενείς με διάταξη ανιχνευτών χαμηλού θορύβου και μεγάλης ακρίβειας.
  Ειδικότερα το HORIZON διαθέτει διάταξη από 64-128 πολυκάναλους ανιχνευτές (4mm), νεότατης ψηφιακής τεχνολογίας, τύπου GADOX (Gadolinium Sulfoxylate) ικανούς να ανιχνεύουν άμεσα και τις δύο ενεργειακές στάθμες (multi element detector array). Οι εν λόγω ανιχνευτές είναι σύγχρονης κατασκευής και τεχνολογίας υλικών χωρίς τοξικά στοιχεία σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία RoHS .

  ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  Σύστημα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας σύγχρονης τεχνολογίας DEXA , τεχνολογίας Narrow Fan Beam

  H συγκεκριμένη τεχνολογία FAN BEAM , και ειδικότερα η NARROW FAN BEAM , αντιστοιχεί μόνο στον κατασκευαστικό Οίκο GE Healthcare και περιορίζει έτσι την ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό προς όφελος της εν λόγω εταιρίας και άνευ ουσιαστικού κλινικού πλεονεκτήματος. Εξάλλου δεν τεκμηριώνεται από τις προδιαγραφές ο λόγος που ζητείται η τεχνολογία NARROW FAN BEAM .

  Eπισημαίνουμε ότι η γεωμετρία της δέσμης έχει άμεση σχέση με τον τρόπο σάρωσης αλλά και με τον αριθμό των ανιχνευτών .
  Το μηχάνημα HORIZON του κατασκευαστικού Οίκου HOLOGIC διαθέτει ευρεία δέσμη πραγματικού FAN BEAM (OnePassTM True Beam acquisition geometry) μονής ισοκεντρικής διέλευσης παράλληλης ως προς το σώμα του εξεταζόμενου και όχι μαιανδριακής κίνησης όπως αναγκαστικά συμβαίνει στα μηχανήματα που διαθέτουν NARROW FAN BEAM , ελαχιστοποιώντας έτσι τα φαινόμενα επικάλυψης κατά τη διάρκεια της σάρωσης.
  Eτσι με ένα μοναδικό πέρασμα μετράει κάθε σημείο στον εξεταζόμενο ενώ ταυτόχρονα 64-128 ανιχνευτές λαμβάνουν τα δεδομένα και παρέχουν εικόνες υψηλής ακρίβειας.
  Αντίθετα, τα μηχανήματα κατασκευαστών που δεν είναι δυνατόν να διαθέτουν αντίστοιχη ευρεία δέσμη FAN BEAM χρησιμοποιούν δέσμες που κινούνται μαιανδρικά και κάθετα ως προς τον ασθενή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται φαινόμενα επικάλυψης (overlapping), όπως συμβαίνει και στα pencil beam μηχανήματα. Έτσι κάποια σημεία προσμετρούνται περισσότερες από μία (1) φορές ενώ κάποια άλλα καθόλου. Στις περιπτώσεις αυτές η ακρίβεια υποβιβάζεται, δημιουργείται ασάφεια στην εικόνα και ο διαχωρισμός των σπονδύλων γίνεται δύσκολος.
  Ως εκ τούτου δεν προκύπει κανένα πλεονέκτημα από την ζητούμενη τεχνολογία NARROW FAN BEAM αντίθετα μειονεκτεί σημαντικά έναντι της τεχνολογίας ευρείας δέσμης πραγματικού FAN BEAM αφού με την ευρεία δέσμη εξασφαλίζονται εικόνες χωρίς την ανεπιθύμητη παραμόρφωση των overlapping φαινομένων της NARROW
  BEAM , υψηλής ακρίβειας λήψη δεδομένων , συντομότεροι χρόνοι εξέτασης και υψηλή ακρίβεια μετρήσεων ανεξάρτητα από το πάχος του εξεταζόμενου .

  Επομένως, σύμφωνα με τα ως άνω και προκειμένου ο εν λόγω διαγωνισμός να μην είναι φωτογραφικός υπέρ μόνο της εταιρείας GE Healthcare, αιτούμεθα η προδιαγραφή να αλλάξει ως :
  “Σύστημα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας σύγχρονης τεχνολογίας DEXA , τεχνολογίας Fan Beam”

  2.ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΥΧΝΙΑΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ
  Τύπος και τεχνολογία ανιχνευτή.
  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή στον διαγωνισμό συστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και στην ισχύουσα νομοθεσία προτείνουμε την προσθήκη της κάτωθι προδιαγραφής :

  Oι ανιχνευτές να είναι σύγχρονης κατασκευής και τεχνολογίας υλικών χωρίς τοξικά στοιχεία σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία RoHS.

  -ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
  Να αναφερθούν αναλυτικά οι απαιτούμενοι χρόνοι πραγματοποίησης όλων των εξεταστικών πρωτοκόλλων βασικής σύνθεσης

  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή στον διαγωνισμό μηχανήματων ποιότητας και τελευταίας τεχνολογίας προς όφελος των εξεταζόμενων προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως :

  Να αναφερθούν αναλυτικά οι απαιτούμενοι χρόνοι πραγματοποίησης όλων των εξεταστικών πρωτοκόλλων βασικής σύνθεσης και να είναι έως 10 sec.

  Τέλος , προκειμένου να προμηθευθεί το Νοσοκομείο σας σύστημα τελευταίας τεχνολογίας και δεδομένου ότι ο διαθέσιμος υπολογισμός είναι επαρκής, προτείνουμε την προσθήκη των κάτωθι προδιαγραφών :

  – Να διαθέτει ένδειξη και επεξεργασία βαθμού κινδύνου κατάγματος σε βάθος χρόνου 10ετίας (FRAX) καθώς και δυνατότητα αυτόματης ανάλυσης εξετάσεων. Να αναφερθούν όλες οι μετρήσεις που αφορούν στην πρόβλεψη πιθανότητας κατάγματος

  – Να διαθέτει στη βασική σύνθεση πρόγραμμα ψηφιακής ακτινογραφίας της σπονδυλικής στήλης σε 12 σπονδύλους τόσο σε προσθιοπίσθια όσο και σε πλάγια λήψη με δυνατότητα ποσοτικής μορφομετρικής ανάλυσης .

  – Να διαθέτει δυνατότητα απεικόνισης απασβεστώσεων κοιλιακής αορτής καθώς και του Αtypical Femure Fracture (AFF)

  Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας θετικά τις παρατηρήσεις μας, ώστε το νοσοκομείο σας να μπορέσει να προμηθευτεί ένα αναβαθμισμένο σύστημα υψηλών προδιαγραφών προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.
  Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση.