Main menu

2 Comments

 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
  1. Προδιαγραφή 20η ζητούνται τα εξής:
  20. Πλήρη αποκάλυψη κυματομορφών (full disclosure) > 3 ημερών ανά ασθενή για ECG/RR/IBP/SPO2.

  Το χρονικό διάστημα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 ημερών ανά ασθενή καθώς οι 3 ημέρες είναι πολύ μικρό το διάστημα καθώς υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών που μπορεί να νοσηλευτούν για το χρονικό διάστημα των 10 ημερών.

  Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

  20. Πλήρη αποκάλυψη κυματομορφών (full disclosure) τουλάχιστον 10 ημερών ανά ασθενή για ECG/RR/IBP/SPO2.

  2. Προδιαγραφή 23η ζητούνται τα εξής:

  23.Διασύνδεση με intranet Νοσοκομείου. ΝΑΙ μέσω ενσωματωμένου web browser.

  Ο κάθε κατασκευαστικός οίκος διαθέτει διαφορετικό τρόπο διασύνδεσης με το intranet Νοσοκομείου και όχι υποχρεωτικά μέσω web browser.

  Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

  23. Διασύνδεση με intranet Νοσοκομείου. ΝΑΙ να αναφερθεί ο τρόπος.

  3. Προδιαγραφή 27η ζητούνται τα εξής:

  Θερμικό καταγραφικό. Ναι και να αναφερθεί ο αριθμός καναλίων.

  Εφόσον ζητείται νέας τεχνολογίας Laser εκτυπωτής στην 26η προδιαγραφή, είναι επουσιώδες η απαίτηση και θερμικού καταγραφικού. Μάλιστα μειονεκτεί έναντι του laser καθώς το χαρτί είναι θερμοευαίσθητο με αποτέλεσμα να χάνονται τα δεδομένα μετά από ένα χρονικό διάστημα όπως επίσης το κόστος του θερμικού χαρτιού είναι πολλαπλάσιο του κοινού χαρτιού Α4.

  Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής

  Επιθυμητό Θερμικό καταγραφικό. Ναι και να αναφερθεί ο αριθμός καναλίων.

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

  4. Προδιαγραφή 7η ζητούνται τα εξής:

  7. ενισχυτικές βαθμίδες: α), β) , γ), δ), ε), στ) καρδιακής παροχής (C.O) και μεικτού φλεβικού οξυγόνου (SVO2),

  Επώνυμοι κατασκευαστικοί οίκοι χρησιμοποιούν βαθμίδες τρίτων εταιριών καθώς διαθέτουν μεγαλύτερης ακρίβειας και νεότερης τεχνολογίας αισθητήρες. Συγκεκριμένα η δυνατότητα μέτρησης του SVO2 επιτυγχάνεται μέσω του παγκοσμίως γνωστού οίκου Edwards και των αντίστοιχων μηχανημάτων της όπου πλέον διαθέτουν νέας τεχνολογίας αισθητήρες για την μέτρηση της καρδιακής παροχής αλλά και του SVO2.

  Για την ανάπτυξη υγιή ανταγωνισμού προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

  7. ενισχυτικές βαθμίδες του ιδίου οίκου ή μέσω διασύνδεσης τρίτης εταιρίας μηχάνημα: α)…, β).. , γ).., δ).., ε)…, στ) ….

  5. Προδιαγραφή 9η ζητούνται τα εξής:

  9. Έγχρωμη οθόνη TFT/LCD. ΝΑΙ > 12 ιντσών, αφής υψηλής ανάλυσης και αντίθεσης. Να δοθούν αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά της οθόνης.

  Πλέον οι κατασκευαστικού οίκοι διαθέτουν μεγαλύτερες οθόνες τουλάχιστον 15 ιντσών για την καλύτερη απεικόνιση των παραμέτρων και κυματομορφών από απόσταση.

  Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

  9. Έγχρωμη οθόνη TFT/LCD. ΝΑΙ > 15 ιντσών, αφής υψηλής ανάλυσης και αντίθεσης. Να δοθούν αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά της οθόνης.

  6. Προδιαγραφή 12η ζητούνται τα εξής:

  12. Δυνατότητα αποθήκευσης επεισοδίων, συναγερμών και αρρυθμιών όλων των τύπων. ΝΑΙ. Για την τελευταίες 10 ώρες τουλάχιστον.

  Τα επεισόδια, οι συναγερμοί και οι αρρυθμίες αποθηκεύονται σε αριθμητική μορφή και όχι σε μορφή ώρας όπως αναφέρει η προδιαγραφή. Μάλιστα αυτό δίνει την δυνατότητα να καταγράφονται τα αντίστοιχα περιστατικά ανεξαρτήτως ωρών ή ημερών.

  Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

  12. Δυνατότητα αποθήκευσης επεισοδίων, συναγερμών και αρρυθμιών όλων των τύπων. ΝΑΙ. Να αναφερθούν τα αριθμητικά δεδομένα αποθήκευσης.

  7. Προδιαγραφή 47η ζητούνται τα εξής:

  Τάσεις (μνήμη δεδομένων/ trends). Απεικόνιση γραφημάτων και πινάκων χρονικού διαστήματος από 1 έως 4 ώρες τουλάχιστον, όλων των παρακολουθούμενων παραμέτρων.

  Τα περισσότερα μόνιτορ του εμπορίου διαθέτουν τουλάχιστον 120 ώρες για την αποθήκευση όλων των παρακολουθούμενων παραμέτρων αντί των τεσσάρων που αναφέρονται στην προδιαγραφή.

  Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

  Τάσεις (μνήμη δεδομένων/ trends). Απεικόνιση γραφημάτων και πινάκων χρονικού διαστήματος 120 ώρες τουλάχιστον, όλων των παρακολουθούμενων παραμέτρων.

  8. Προδιαγραφή 55η ζητούνται τα εξής:

  56. Είσοδοι: Αναλογικές και ψηφιακές για σύνδεση περιφερικών συσκευών και συλλογή πληροφοριών.

  Πλέον όλες οι περιφερικές συσκευές διαθέτουν ψηφιακές εισόδους αντί των αναλογικών για την συλλογή πληροφοριών.

  Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

  56. Είσοδοι: Αναλογικές ή ψηφιακές για σύνδεση περιφερικών συσκευών και συλλογή πληροφοριών.

  Με εκτίμηση
  Κωνσταντίνος Χρονάκης
  Product Manager
  Critical Care

 2. Η εταιρία μας, Βιοϊατρική Τεχνολογία ΙΚΕ, έχει εγκαταστήσει στην ΜΕΘ του νοσοκομείου σας Κεντρικό Σταθμό και 12 μόνιτορ ασθενών του οίκου MINDRAY. Μόνο καλά λόγια έχουμε ακούσει από τους χρήστες για τη σχεδόν δεκαετή λειτουργεία του συνόλου. Επίσης, το νοσοκομείο σας έχει προμηθευτεί ήδη έναν αριθμό από δικά μας μόνιτορ για το τμήμα ΜΕΠΚ και τα οποία θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στον νέο Κεντρικό Σταθμό.
  Έχουμε τις εξής παρατηρήσεις για τις προτεινόμενες προδιαγραφές :

  ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
  ΓΕΝΙΚΑ γ.) Το σύστημα διαχείρισης καρδιολογικών δεδομένων που περιγράφετε είναι πολύ εξειδικευμένο, αν δεν κάνω λάθος νομίζω ότι το διαθέτει μόνο η GE (MUSE) (μεγάλο κόστος) και σας περιορίζει στις μελλοντικές σας επιλογές αν κάποια στιγμή θα θέλατε να αποκτήσετε ένα παρόμοιο σύστημα. Μόνο με αυτή την προδιαγραφή θα οδηγηθείτε στην θέση να λάβετε προσφορά από μόνο μία εταιρία.
  2,3,4) είναι περιττά για την φύση του μηχανήματος. Πρόκειται για έναν πύργο Η/Υ. Αν θέσετε βάρος ή διαστάσεις πιθανόν να αποκλείσετε κάποιον προμηθευτή χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος.

  6)η αδιάλειπτη τάση πρέπει να εξασφαλίζεται σε μία ΜΕΠΚ με κεντρικό τρόπο (αδιάλειπτη παροχή τάσης σε όλες σχεδόν τις πρίζες της μονάδας). Τα UPS προκαλούν περισσότερα προβλήματα αν δεν συντηρηθούν σωστά.
  13)Μάλλον από ορθογραφικό λάθος, θα πρέπει να γράψετε ” μεγαλύτερη ή ίση με 19″.
  14) Οι σύγχρονοι Κεντρικοί Σταθμοί υποστηρίζουν τουλάχιστον 64 ασθενείς (συνδεδεμένους με μόνιτορ ή με πομπούς τηλεμετρίας για ελευθερία κινήσεων στον όροφο της κλινικής.) Η μελλοντική επέκταση, αν κάποια στιγμή αποβεί αναγκαία, θα προσθέσει τεράστιο κόστος.
  15) Να γινει πιο σαφής η προδιαγραφή. Θέλετε να παραδοθεί με π.χ 4 πομπούς ή απλά απαιτείται η μελλοντική αναβάθμιση?
  20) οι ζητούμενες 3 ημέρες είναι πολύ λίγες (ένας σύγχρονος Κεντρ. Σταθμός θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον 10 ημέρες) και φανερώνει μονάδα με χαμηλές δυνατότητες.

  23) Το πρότυπο DICOM αφορά Ιατρικές εικόνες (π.χ. ψηφιακές ακτινογραφίες) κι όχι δεδομένα του είδους που παρέχει ένα ς Κεντρικός Σταθμός. Η αναφορά είναι περιττή, αδικαιολόγητη και θα αποβεί εις βάρος της ανάπτυξης ανταγωνισμού. Ακόμη, δεν γίνεται ξεκάθαρο αν ζητάτε να παραδοθεί το Σύστημα συνδεδεμένο με το PACS του νοσοκομείου. Αυτό προφανώς θα πρέπει να το έχετε συνυπολογίσει στο τελικό κόστος απόκτησης.

  25) Δεν πρέπει να γίνεται αναφορά σε αυτό γιατί η εμμονή στην ύπαρξη ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ηχείου είναι αδικαιολόγητη και θα αποβεί εις βάρος της ανάπτυξης ανταγωνισμού.
  28) Έρχεται σε αντίθεση με την 23. Τελικά απαιτείται μόνο τοπικό δίκτυο?

  MONITOR ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
  Γενικά. Να διαθέτει ενσωματωμένο κλπ) Υπάρχει μεγάλη ασάφεια. Πρέπει να γίνει πιο καλή ανάλυση της απαίτησης (λογική ερμηνεία) για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις.
  Γενικά. Να έχει τη δυνατότητα κλπ) Τα ίδια σχόλια με παραπάνω (Κεντρικό Σταθμός, Γενικά, Να έχει τη δυνατότ. κλπ.). Η προδιαγραφή θα αποβεί εις βάρος της ανάπτυξης ανταγωνισμού.
  2,3,4) Η απαίτηση “να αναφερθούν” είναι περιττή και δεν εξυπηρετεί κάτι στην αξιολόγηση.
  9) Η οθόνη σε ένα αξιοπρεπές μόνιτορ ΜΕΠΚ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 17″ για να μπορεί ο πάροχος της ιατρικής φροντίδας να διακρίνει από μακριά τα γεγονότα σε αυτή. Εξάλλου, η ΜΕΠΚ του νοσοκομείου σας καταλαμβάνει μεγάλο χώρο, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την μεγάλη οθόνη. Πολλοί χειριστές έχουν μετανιώσει για το μικρό μέγεθος της οθόνης γιατί το κόστος μιας μελλοντικής αναβάθμισης είναι υπέρογκο
  25) Έρχεται σε αντίθεση με το 7Β που ζητούνται δύο κανάλια. Παρακαλώ διορθώστε το.
  30) Σε τι χρησιμεύει αυτή η απαραίτητη προδιαγραφή? Θα αποβεί εις βάρος της ανάπτυξης ανταγωνισμού.
  34) ΝΑ γίνει αναλυτική ή να απαληφθεί.
  37) Να γίνει αναλυτική ή να απαληφθεί.

  39)Έρχεται σε αντίθεση με την 7Ε. Να γίνει πιο σαφής.

  46)Να γίνει πιο σαφής.

  53) Θέλετε να τα παραλάβετε με remote ή να προσφερθεί επιλεκτικά?

  Οι παραπάνω παρατηρήσεις έχουν γίνει καλοπροαίρετα, με βάση τις ανάγκες της ΜΕΠΚ όπως τις αντιλαμβανόμαστε βάση της πείρας που διαθέτουμε και θα χαρούμε πολύ αν σας φανεί κάτι χρήσιμο. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνηση κι ελπίζουμε ο διαγωνισμός αυτός να αποβεί σε συμφέρον του Νοσοκομείου και, κατ΄επέκταση, των ασθενών που χρήζουν της φροντίδας του προσωπικού της ΜΕΠΚ.