Main menu

1 σχόλιο

 1. Αγαπητοί κύριοι,

  Σχετικά με την ανωτέρω διαβούλευση, σας υποβάλλουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις μας προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες επιτροπές για την σύναψη των τελικών προδιαγραφών και την ενσωμάτωσή τους σε διακήρυξη για την προμήθεια των ειδών. Συγκεκριμένα:

  Παράγραφος 5: Προτείνεται η χειρουργική επιφάνεια να αποτελείται από έξι (6) χωριστά τμήματα (λεκάνης, άνω πλάτης, κάτω πλάτης, κεφαλής, δύο τμήματα ποδιών), έτσι ώστε να είναι τεχνολογίας ‘module’ για να εξυπηρετεί ασθενείς διαφορετικού αναστήματος καθώς και να διευκολύνει την εκτέλεση ορισμένων επεμβάσεων. Για το λόγο αυτό προτείνεται η τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου ως εξής:

  «Η χειρουργική επιφάνεια να είναι ακτινοδιαπερατή και να αποτελείται από τουλάχιστον έξι (6) χωριστά τμήματα:
  Α. τμήμα λεκάνης
  Β. τμήμα άνω πλάτης
  Γ. τμήμα κάτω πλάτης
  Δ. τμήμα κεφαλής
  Ε. δύο τμήματα ποδιών με δυνατότητα πλάγιας απαγωγής
  Η χειρουργική επιφάνεια να είναι modular τεχνολογίας και με κατάλληλη διαμόρφωση των τμημάτων της (προσθαφαίρεση) να δύναται να εξυπηρετήσει ασθενή με ύψος από 60cm (παιδί) έως 220cm περίπου (υψηλού αναστήματος).
  Τα ανωτέρω τμήματα να φέρουν τα αντίστοιχα …»

  Παράγραφος 6: Προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό αλλά και να εξασφαλίζεται ότι η υπό προμήθεια χειρουργική τράπεζα θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας με μεγαλύτερες δυνατότητες, προτείνεται η τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου στα παρακάτω σημεία ως εξής:

  «Να εκτελεί ηλεκτρομηχανικά ή ηλεκτροϋδραυλικά τις παρακάτω κινήσες:
  1. Ρύθμιση ύψους από 60 cm έως 110cm περίπου χωρίς τα μαξιλάρια.

  8. Τμήμα ποδιών άνω/κάτω + 30º / – 80º περίπου
  9. Ολίσθηση της χειρουργικής επιφάνειας κατά τον διαμήκη άξονα κατά 300 mm τουλάχιστον»

  Παράγραφος 7: Προτείνεται η κίνηση των ποδιών να πραγματοποιείται ηλεκτροκίνητα, επομένως ζητείται η απαλοιφή της από την εν λόγω παράγραφο.

  Παράγραφος 9: Η εν λόγω παράγραφος είναι περιοριστική και δημιουργεί εμπόδια στον ανταγωνισμό. Αιτούμεθα την απαλοιφή της.

  Παράγραφος 10: Η δυνατότητα της έκκεντρης κολώνας προσδιορίζει χειρουργικές τράπεζες παλαιότερης τεχνολογίας, καθώς δημιουργείται τυφλό σημείο στο τμήμα του σώματος που καλύπτεται από τη διάμετρο της κολώνας. Αντιθέτως, η δυνατότητα της οριζόντιας ολίσθησης προσδιορίζει χειρουργικές τράπεζες νεότερης – σύγχρονης τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα πλήρους ακτινοσκόπησης καθ’ όλο το μήκος και πλάτος της χειρουργικής επιφάνειας και την αποφυγή των «τυφλών σημείων» στα τμήματα του σώματος που καλύπτονται από την διάμετρο της κεντρικής κολώνας της τράπεζας. Για τον ανωτέρω λόγο προτείνεται η τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου ως εξής:

  «Η χειρουργική επιφάνεια της τράπεζας να συνεργάζεται με C-arm με ολίσθηση κατά τον οριζόντιο άξονα, ώστε το παράθυρο ακτινοσκόπησης να είναι 1.000 mm περίπου τόσο προς την πλευρά της κεφαλής όσο και προς την πλευρά των ποδιών, και να διαθέτει σύστημα συγκράτησης ακτινολογικής κασέτας.»

  Παράγραφος 13: Προτείνεται ο αντιπρόσωπος να είναι πιστοποιημένος και με ISO 14001 περί περιβαλλοντικής διαχείρισης.

  Προτείνεται επίσης να προστεθούν οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές έτσι ώστε να επιτευχθεί η προμήθεια πλήρως αναβαθμισμένου χειρουργικού τραπεζιού σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης:
  – Να διαθέτει σύστημα για την αποφυγή σύγκρουσης της χειρουργικής επιφάνειας με το δάπεδο σε περίπτωση λάθους χειρισμού από το χρήστη.
  – Να παρέχεται η δυνατότητα απομνημόνευσης χειρουργικών θέσεων από το χρήστη. Να αναφερθεί ο αριθμός των θέσεων και πως επιτυγχάνεται αυτό.
  – Τα χειριστήρια (ενσύρματο / ασύρματο) να φέρουν LCD οθόνη μέσω του οποίου ο χρήστης να παρακολουθεί τις εκτελούμενες ηλεκτρικές κινήσεις (και το εύρος αυτών) και το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών καθώς επίσης να πληροφορείται για τη κατάσταση του συστήματος και να ενημερώνεται μέσω προειδοποιητικών μηνυμάτων.