ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθειες

Documents

Created Date Monday, 27 May 2019
Modified Date Friday, 21 June 2019
Filesize 41 Kilobytes

ΤΕΥΔ Π 14 2019

Created Date Monday, 27 May 2019
Modified Date Friday, 21 June 2019
Filesize 25 Kilobytes

Π 14 2019 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Created Date Monday, 27 May 2019
Modified Date Monday, 27 May 2019
Filesize 1.21 Megabytes

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π14 2019 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΚΗΜΔΗΣ

Created Date Monday, 21 January 2019
Filesize 1.16 Megabytes

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΖ Π 6 2019 ΚΗΜΔΗΣ

Created Date Wednesday, 16 January 2019
Filesize 1.12 Megabytes

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ Π5 2019 ΚΗΜΔΗΣ

Created Date Friday, 14 December 2018
Filesize 64 Kilobytes

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΚ 2-2018

Created Date Tuesday, 27 November 2018
Filesize 1.10 Megabytes

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π 20Β 2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΥ

Created Date Wednesday, 21 November 2018
Modified Date Wednesday, 21 November 2018
Filesize 1.25 Megabytes

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΜΕΘ ΔΙΑΚ Π 30/2018