ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθειες

Documents

Created Date Wednesday, 16 November 2016
Modified Date Friday, 03 March 2017
Filesize 348 Kilobytes

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ Π33 2016

Created Date Wednesday, 16 November 2016
Filesize 268 Kilobytes

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΛΥΧΝΙΕΣ Π32 2016

Created Date Thursday, 10 November 2016
Filesize 472 Kilobytes

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ WI FI

Created Date Tuesday, 08 November 2016
Filesize 269 Kilobytes

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Created Date Tuesday, 08 November 2016
Modified Date Tuesday, 08 November 2016
Filesize 315 Kilobytes

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΖ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-UPS- ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Created Date Tuesday, 08 November 2016
Filesize 117 Kilobytes

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Π 27 2016

Created Date Tuesday, 08 November 2016
Filesize 119 Kilobytes

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Π 26 2016

Created Date Tuesday, 08 November 2016
Filesize 387 Kilobytes

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Created Date Thursday, 03 November 2016
Filesize 512 Kilobytes

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Created Date Thursday, 27 October 2016
Filesize 315 Kilobytes

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΟΥ

Created Date Wednesday, 26 October 2016
Filesize 455 Kilobytes

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ