Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί υπερσύγχρονος ψηφιακός αγγειογράφος.