ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

 ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ   (Τακτικά  και Έκτακτα)

 

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΕΤΟΣ 2018

ΕΤΟΣ 2017