Main menu

5 Comments

 1. Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021

  ΠΡΟΣ:
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
  ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Κατόπιν μελέτης των τεχνικών προδιαγραφών και σεβόμενοι το έργο της Επιτροπής σύνταξης αυτών, σας παραθέτουμε κατωτέρω τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας οι οποίες αφορούν στα προς προμήθεια συστήματα.

  Με γνώμονα τη βελτίωση και αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών που τέθηκαν από την Επιτροπή και λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες ενός σύγχρονου Γενικού Νοσοκομείου, προτείνουμε να τροποποιηθούν οι κάτωθι τεχνικές προδιάγραφες, έτσι ώστε το σύστημα που θα προμηθευτεί το Νοσοκομείο σας να είναι σύγχρονης τεχνολογίας καλύπτοντας όλες τις ανάγκες αλλά και επιτρέποντας την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των εταιρειών εγνωσμένης αξίας:

  ΠΡΟΤΑΣΗ 1

  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2. «Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V / 50Hz και να έχει μπαταρία διάρκειας λειτουργίας (αυτονομία) τουλάχιστον 2 ωρών».

  Με σκοπό την προμήθεια ενός συστήματος υπερηχοτομογραφίας σύγχρονης τεχνολογίας και δεδομένου ότι το υπό προμήθεια σύστημα θα χρησιμοποιηθεί στην ΜΕΘ όπου η αμεσότητα και η γρήγορη ανταπόκριση είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι παράγοντες, προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής:

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2. «Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V – 240V / 50Hz και να έχει μπαταρία διάρκειας λειτουργίας (αυτονομία) τουλάχιστον 30 λεπτών, χρόνος διάρκειας μπαταρίας σε stand by κατάσταση τουλάχιστον 10 ώρες, για την άμεση επανεκκίνηση της λειτουργίας του μηχανήματος σε λιγότερο από 20 sec.».

  ΠΡΟΤΑΣΗ 2

  ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ
  Ηχοβόλος κεφαλή Sector Phased Array από 2 MHz έως 5 MHz (καρδιολογική)
  Ηχοβόλος κεφαλή Linear Array από 4 MHz έως 22 MHz
  Ηχοβόλος κεφαλή Convex από 2 MHz έως 5 MHz (abdomen)

  Με γνώμονα την διεύρυνση του ανταγωνισμού και την αποφυγή τυπικών και μόνο λόγων απόρριψης συστημάτων, κατασκευαστών εγνωσμένης αξίας, που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης υπερηχογραφικής εξέτασης σε περιβάλλον ΜΕΘ, προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής ώστε να είναι σύμφωνη και με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής Νο 3 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ :

  ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ
  Ηχοβόλος κεφαλή Sector Phased Array από 2 MHz έως 5 MHz (καρδιολογική)
  Ηχοβόλος κεφαλή Linear Array από 4 MHz έως 11 MHz
  Ηχοβόλος κεφαλή Convex από 2 MHz έως 7 MHz (abdomen)

  ΠΡΟΤΑΣΗ 3

  MΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
  • B-mode, M-mode
  • Color doppler, Power doppler, Color angio
  • CW doppler, Έγχρωμο ιστικό doppler
  • Tissue Harmonic imaging
  • Contrast Harmonic Imaging για τη μελέτη της αριστερής κοιλίας με υλικά ηχοαντίθεσης (LV Contrast Imaging). Nα λειτουργεί με την διαθωρακική και την διοισοφάγειο ηχοβόλο κεφαλή ενηλίκων.
  • καταγραφή ΗΚΓ και συγχρονισμός με τις απεικονίσεις σε πραγματικό χρόνο ή στις αποθηκευμένες πληροφορίες για επεξεργασία.

  Με γνώμονα την διεύρυνση του ανταγωνισμού και την αποφυγή τυπικών και μόνο λόγων απόρριψης συστημάτων, κατασκευαστών εγνωσμένης αξίας, που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης υπερηχογραφικής εξέτασης σε περιβάλλον ΜΕΘ, προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής:

  MΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
  • B-mode, M-mode
  • Color doppler, Power doppler, Color angio
  • CW doppler, Έγχρωμο ιστικό doppler
  • Tissue Harmonic imaging
  • Contrast Harmonic Imaging για τη μελέτη της αριστερής κοιλίας με υλικά ηχοαντίθεσης (LV Contrast Imaging). Nα λειτουργεί με τις κεφάλες της βασικής σύνθεσης.
  • καταγραφή ΗΚΓ και συγχρονισμός με τις απεικονίσεις σε πραγματικό χρόνο ή στις αποθηκευμένες πληροφορίες για επεξεργασία.

  ΠΡΟΤΑΣΗ 4

  Τέλος, με γνώμονα την αναβάθμιση των προδιαγραφών και την προμήθεια ενός φορητού συστήματος υπερηχοτομογραφίας της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, προτείνουμε την εισαγωγή των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

  «Υψηλό Δυναμικό εύρος (Dynamic range): ≥290db»

  «Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (frame rate): ≥2000f/sec»

  «Το σύστημα να στηρίζεται σε λειτουργικό σύστημα Windows 10 για διασφάλιση της ασφάλειας διασύνδεσης σε δίκτυο RIS/PACS και την απρόσκοπτη διασύνδεση με εξωτερικές συσκευές όπως inkjet/Laserjet printers.»

  Οι ως άνω προτάσεις της εταιρείας μας έχουν ως μοναδικό σκοπό την απρόσκοπτη συμμετοχή της στο διαγωνισμό, την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού στη διαγωνιστική διαδικασία και φυσικά την προμήθεια από το Νοσοκομείο σας, ενός συστήματος υπερηχοτομογραφίας τελευταίας τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας και υψηλού επιπέδου τεχνικών χαρακτηριστικών.

  Ευελπιστώντας ότι οι παρατηρήσεις μας θα τύχουν θετικής αντιμετώπισης.

  Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

  Μετά τιμής
  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

 2. ΠΡΟΣ:
  ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
  Τμήμα προμηθειών
  Αρ. πρωτ. SA-446/21
  03/09/2021

  ΘΕΜA: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ» (ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ) – CPV33112200-0

  Αξιότιμοι Κύριοι,

  Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα σας για διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών, ευχαρίστως σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας.

  Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών, αναφορικά με την ως άνω ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και σεβόμενοι πάντα το έργο της Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, επιθυμούμε, δεδομένου του προϋπολογισμού, να προτείνουμε την περεταίρω βελτίωση ορισμένων από αυτών, αποσκοπώντας πάντα στην διεύρυνση της συμμετοχής σε αυτόν προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος, δεδομένου ότι σκοπός του κάθε διαγωνισμού είναι να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και να μεγιστοποιείται ο λόγος Ποιότητας προς Τιμής.

  Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα σύγχρονων και ποιοτικά αξιόλογων συστημάτων υπερηχοτομογραφίας και προτίθεται να συμμετέχει στον διαγωνισμό σας με τροχήλατους ευέλικτους υπερηχοτομογράφους υψηλών προδιαγραφών και υψηλής ευκρίνειας. Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι, πρέπει να επιτυγχάνονται οι πλέον συμφέροντες όροι προμήθειας για την αναθέτουσα αρχή και ότι οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων προδιαγραφών ως ακολούθως:

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
  -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
  3. Να διαθέτει σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικής σάρωσης εικόνας Convex array, Phased array, Linear array sectors σε ονομαστικές συχνότητες, τουλάχιστον 2 – 18 MHz.
  Οι ανωτέρω απαιτούμενες συχνότητες πρέπει να είναι οι ωφέλιμες συχνότητες απεικόνισης.

  Προτείνεται να ζητείται ηχοβόλος κεφαλή σύγχρονης τεχνολογίας μονού κρυστάλλου (single crystal) η οποία προσφέρει πραγματικά κλινικά πλεονεκτήματα, καθώς παρέχουν 50% καλύτερη απόδοση από τις συμβατικές κεφαλές, υψηλότερη χωρική διακριτική ανάλυση, χαμηλότερο συντελεστή θορύβου με μέγιστη ικανότητα υψηλού βάθους σάρωσης, ιδιαίτερα σε δύσκολους ασθενείς με δύσκολο σωματότυπο. Το υψηλότερο εύρος φάσματος συχνοτήτων και ο πολύ μεγάλος αριθμός των κρυστάλλων της ηχοβόλου κεφαλής σε διακοιλιακές εφαρμογές βοηθούν στην εξέταση για την καλύτερη απεικόνιση των διάφορων δυσδιάκριτων ανατομικών δομών με υψηλή διακριτική ικανότητα. Η τροποποίηση της προδιαγραφής θα βελτιώσει την ευκρίνεια του συστήματος ιδιαίτερα σε εξετάσεις και εφαρμογές άνω και κάτω κοιλίας, κλπ. Γι’ αυτό προτείνεται η βελτίωση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής:

  3. Να διαθέτει σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικής σάρωσης εικόνας Convex array single crystal, Phased array single crystal, Linear array sectors σε ονομαστικές συχνότητες, τουλάχιστον 2 – 15 MHz. Οι ανωτέρω απαιτούμενες συχνότητες πρέπει να είναι οι ωφέλιμες συχνότητες απεικόνισης.

  5. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη σύγχρονης τεχνολογίας, υψηλής διακριτικής ικανότητας, διαγώνιας διάστασης τουλάχιστον 19’’ με δυνατότητα κίνησης δεξιά- αριστερά, να διαθέτει πληκτρολόγιο χειρισμού με ενσωματωμένη οθόνη αφής (touch screen), για ευκολία στη χρήση.

  Τα περισσότερα σύγχρονα συστήματα για χρήση σε εντατική διαθέτουν πλέον οθόνη αφής με για την βελτίωση της εργονομίας του μηχανήματος, έχουν λιγότερα φυσικά πλήκτρα και πολλές από τις λειτουργίες γίνονται μέσο αυτής. Η οθόνη αφής καθαρίζεται και απολυμαίνεται πολύ πιο εύκολα από ένα φυσικό πληκτρολόγιο, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια στον χρήστη από επιμολύνσεις. Παράλληλα διευκολύνουν την εκτέλεση κλινικών μετρήσεων και προσφέρουν συνολικά μεγαλύτερη εργονομία.

  5. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής (touch screen σύγχρονης τεχνολογίας , υψηλής διακριτικής ικανότητας ,διαγώνιας διάστασης τουλάχιστον 19’’ για ευκολία στη χρήση.

  ΖΗΤΟΥΜΕ
  ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
  να γίνουν δεκτές οι προτεινόμενες τροποποιήσεις διότι έτσι θα δοθεί η δυνατότητα στον φορέα σας να επιλέξει μεταξύ περισσοτέρων αξιόπιστων μηχανημάτων υψηλών προδιαγραφών και δη προς όφελος του τελικού χρήστη αυτών.

  Με εκτίμηση,
  Γεώργιος Τσατσαρός
  Biomedical Engineer
  Ultrasound Senior Product Manager Imaging
  ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ

 3. Προς:
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν ΑΘΗΝΑ 19/08/2021
  ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19375
  ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2
  Τ.Κ.: 11526
  ΤΗΛ.: 213 2068917-18
  FAX : 213 2068259
  e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr

  Ημ/νία: 03/09/2021

  Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ» (ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)

  Αξιότιμοι Κύριοι,
  Αναφερόμενοι στην Α’ Φάση Διαβούλευσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για την προμήθεια «ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ επιθυμούμε να παραθέσουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας, τα οποία μοναδικό σκοπό έχουν την δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας μας στο διαγωνισμό με ένα προηγμένο σύστημα υπερηχοτομογραφίας της πλέον πρόσφατης τεχνολογίας τελευταίας γενιάς, που να εξυπηρετεί με τον πλέον βέλτιστο τρόπο τις ανάγκες μίας σύγχρονης Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής συμμετοχής προς όφελος του Δημοσίου Συμφέροντος, αλλά και τη διασφάλιση προμήθειας ενός σύγχρονου συστήματος υπερηχοτομογραφίας για την κάλυψη των αναγκών της ΜΕΘ του Νοσοκομείου.
  Παραθέτουμε αναλυτικά τις παρατηρήσεις μας :

  Τεχνική Προδιαγραφή
  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  1. Σύστημα υπερηχογραφίας σύγχρονο (κατασκευής τουλάχιστον της τελευταίας 5ετίας)
  μικρού όγκου, τροχήλατο και ευέλικτο.

  Εφόσον το σύστημα προορίζεται για χρήση σε ΜΕΘ, όπου οι ασθενείς είναι κλινήρεις και ο χώρος περιορισμένος και εφόσον σε μετέπειτα προδιαγραφή ζητείται αυτονομία λειτουργίας τουλάχιστον δύο ωρών, με ενσωματωμένη μπαταρία, συνάγεται το συμπέρασμα ότι το βέλτιστο σύστημα για τη χρήση για την οποία προορίζεται θα πρέπει να είναι φορητός υπερηχοτομογράφος τύπου laptop πολύ μικρού βάρους (όχι μεγαλύτερο των 6 kg). Το σύστημα θα πρέπει να φέρεται σε εργοστασιακό τροχήλατο ρυθμιζόμενου ύψους, ώστε ο ιατρός να δύναται να εκτελέσει εξετάσεις σε όρθια ή καθήμενη θέση, με τρεις τουλάχιστον ενεργές θύρες ηχοβόλων κεφαλών.
  Για τους παραπάνω λόγους και τη διασφάλιση προμήθειας του πλέον κατάλληλου συστήματος για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως :

  Τροποποίηση
  1. Σύστημα υπερηχογραφίας σύγχρονο (κατασκευής τουλάχιστον της τελευταίας 5ετίας) μικρού όγκου και βάρους (όχι μεγαλύτερο των 6 kg), ευέλικτο, επί τροχήλατης εργοστασιακής βάση του οίκου κατασκευής, ρυθμιζόμενου ύψους, με τρεις (3) τουλάχιστον ενεργές θύρες ηχοβόλων κεφαλών.

  ————————

  Τεχνική Προδιαγραφή
  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  4. Να διαθέτει ενσωματωμένες ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση 3 ηλεκτρονικών
  ηχοβόλων κεφαλών.

  Όπως προαναφέραμε το σύστημα προτείνουμε να είναι φορητό τύπου laptop επί εργοστασιακού τροχηλάτου, με τρεις τουλάχιστον ενεργές θύρες ηχοβόλων κεφαλών.
  Για τους παραπάνω λόγους και τη διασφάλιση προμήθειας του πλέον κατάλληλου συστήματος για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως :

  Τροποποίηση
  4. Να διαθέτει ενσωματωμένες ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση 3 ηλεκτρονικών
  ηχοβόλων κεφαλών, επί του εργοστασιακού τροχηλάτου.

  ————————

  Τεχνική Προδιαγραφή
  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  5. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη σύγχρονης τεχνολογίας, υψηλής διακριτικής ικανότητας ,
  διαγώνιας διάστασης τουλάχιστον 19’’ με δυνατότητα κίνησης δεξιά- αριστερά, να διαθέτει
  πληκτρολόγιο χειρισμού με ενσωματωμένη οθόνη αφής (touch screen), για ευκολία στη χρήση.

  Όπως προαναφέραμε το σύστημα προτείνουμε να είναι φορητό τύπου laptop, ως εκ τούτου προτείνουμε να έχει οθόνη διαγώνιας διάστασης τουλάχιστον 15’’ με λειτουργίες αφής (touch screen) για ευκολία στη χρήση.

  Για τους παραπάνω λόγους και τη διασφάλιση προμήθειας του πλέον κατάλληλου συστήματος για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως :

  Τροποποίηση
  5. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη σύγχρονης τεχνολογίας, υψηλής διακριτικής ικανότητας, διαγώνιας διάστασης τουλάχιστον 15’’ με λειτουργίες αφής (touch screen), και πληκτρολόγιο χειρισμού, για ευκολία στη χρήση.

  ————————
  Τεχνική Προδιαγραφή
  ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ
  Ηχοβόλος κεφαλή Sector Phased Array από 2 MHz έως 5 MHz (καρδιολογική)
  Ηχοβόλος κεφαλή Linear Array από 4 MHz έως 22 MHz
  Ηχοβόλος κεφαλή Convex από 2 MHz έως 5 MHz (abdomen)

  Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλη τεχνική προδιαγραφή που να ορίζει ηχοβόλες κεφαλές βασικής σύνθεσης, προτείνουμε να ορίζεται για κάθε μία από τις ανωτέρω ηχοβόλες κεφαλές ότι απαιτούνται στη βασική σύνθεση του συστήματος.
  Η ηχοβόλος κεφαλή Sector phased array που διατίθεται από την εταιρεία μας παρουσιάζει μικρή διαφοροποίηση στο άνω εύρος συχνοτήτων που ουδόλως επηρεάζει την απόδοση και διακριτική ικανότητα της ηχοβόλου κεφαλής.
  Όσον αφορά την ηχοβόλο κεφαλή Linear το αναφερόμενο εύρος συχνοτήτων δεν έχει κλινική εφαρμογή σε ασθενείς ΜΕΘ (οι υψηλές συχνότητες χρησιμοποιούνται για απεικόνισης μαστού, μυοσκελετικού συστήματος, δέρματος και οφθαλμολογικές εξετάσεις).
  Ως εκ τούτοι η απαίτηση για εύρος συχνοτήτων από 4-22 ΜΗΖ περιορίζει σημαντικά τον ανταγωνισμό και δεν επιτρέπει τη συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό, χωρίς να προσδίδει καμία ουσιαστική κλινική αξία στο μηχάνημα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται .

  Η χρήση της ηχοβόλου κεφαλής Linear στις ΜΕΘ απαιτείται για την απεικόνιση αγγείων / φλεβών σε ασθενείς με οιδήματα άνω-κάτω άκρων, ως εκ τούτου απαιτούνται συχνότητες τουλάχιστον 3 – 10 ΜΗz για επιπολής και εν τω βάθει απεικόνιση ιστών και αγγείων. Ως εκ τούτου προτείνουμε να ζητείται στη βασική σύνθεση του συστήματος ανάλογη ηχοβόλος κεφαλή Linear.

  Για τους παραπάνω λόγους, για την αποσαφήνιση της βασικής σύνθεσης του συστήματος, τη διασφάλιση προμήθειας του πλέον κατάλληλου συστήματος για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται και τη διεύρυνση του ανταγωνισμού, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως :

  Τροποποίηση
  ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ
  Ηχοβόλος κεφαλή Sector Phased Array από 2 MHz έως 4 MHz (καρδιολογική) – να προσφερθεί στη βασική σύνθεση
  Ηχοβόλος κεφαλή Linear Array από 3 MHz έως 10 MHz – να προσφερθεί στη βασική σύνθεση
  Ηχοβόλος κεφαλή Convex από 2 MHz έως 5 MHz (abdomen) – να προσφερθεί στη βασική σύνθεση

  ————————
  Τεχνική Προδιαγραφή
  MΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
  •…….
  •CW doppler, Έγχρωμο ιστικό doppler

  Προτείνουμε προσθήκη φασματικού PW Doppler και λόγω της ιδιαιτερότητας των ασθενών της ΜΕΘ προτείνουμε το έγχρωμο ιστικό doppler να εκτελείται σε πραγματικό χρόνο με το φασματικό doppler.

  Για τους παραπάνω λόγους και τη διασφάλιση προμήθειας του πλέον κατάλληλου συστήματος για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως :

  Τροποποίηση
  MΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
  •….
  •PW doppler, CW doppler, Έγχρωμο ιστικό doppler το οποίο να λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο με το φασματικό PW doppler
  ————————

  Τεχνική Προδιαγραφή
  ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης σε όλες τις ζητούμενες τεχνικές απεικόνισης 35 cm
  τουλάχιστον, σε αναλογία με τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες
  λειτουργίας.

  To φορητό σύστημα υπερηχοτομογραφίας που προτίθεται να προσφέρει η εταιρεία μας για χρήση σε ΜΕΘ απεικονίζει σε βάθος 33 cm σε όλες τις ζητούμενες τεχνικές απεικόνισης, το οποίο είναι επαρκές για όλο το εύρος εξετάσεων.

  Ως εκ τούτου για τη δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας μας στο διαγωνισμό με φορητό σύστημα υπερηχοτομογραφίας κατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται και τη διεύρυνση του ανταγωνισμού, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως :

  Τροποποίηση

  ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης σε όλες τις ζητούμενες τεχνικές απεικόνισης 33 cm
  τουλάχιστον, σε αναλογία με τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες
  λειτουργίας.

  —————–

  Επιπλέον προτείνουμε την προσθήκη τεχνικών προδιαγραφών ως ακολούθως:

  – Διοισοφάγειος ηχοβόλος κεφαλή ενηλίκων, πολλαπλών επιπέδων, ευρέος φάσματος συχνοτήτων 3 – 8 MHz πολύ. Να προσφερθεί προς επιλογή.

  – Διοισοφάγειος ηχοβόλος κεφαλή, πολλαπλών επιπέδων, ευρέος φάσματος συχνοτήτων 4 – 8 MHz πολύ μικρών διαστάσεων για διασωληνωμένους ασθενείς. Να προσφερθεί προς επιλογή.

  – Αυτόματο σύστημα υπολογισμού της συνολικής/τμηματικής τάσης και παραμόρφωσης της αριστερής κοιλίας από την δισδιάστατη απεικόνιση μέσω της τεχνικής speckle και ανεξάρτητο από το έγχρωμο Doppler. Να προσφερθεί προς επιλογή.

  – Αυτόματο σύστημα υπολογισμού της συνολικής / τμηματικής τάσης και παραμόρφωσης της δεξιάς κοιλίας μέσω της τεχνικής speckle . Να προσφερθεί προς επιλογή.

  – Ποσοτικοποίηση του αριστερού κόλπου με την μέθοδο longitudinal strain για τον υπολογισμό του κλάσματος εξώθησης από τις λήψεις 4ch & 2ch, αριθμητικά και με καμπύλες. Να προσφερθεί προς επιλογή.

  – Πρόγραμμα αυτόματου υπολογισμού του όγκου και του κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας. Να προσφερθεί προς επιλογή.

  Είμαστε σίγουροι ότι οι προτάσεις της εταιρείας μας θα λάβουν την δέουσα προσοχή από την αξιότιμη επιτροπή.
  Είμαστε στην διάθεσή σας για την παροχή οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορίας.
  Για την εταιρεία

  Αναστάσιος Ελευθεράκης
  Διευθυντής Πωλήσεων Υπερηχοτομογράφων
  GE HEALTHCARE A.E.

 4. ΠΡΟΣ
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
  ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2
  Τ.Κ.: 11526
  ΤΗΛ.: 213 2068917-18
  FAX : 213 2068259
  e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr

  Αθήνα, 02 Σεπτεμβρίου 2021
  Αρ. Πρωτ 090/21

  ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ» (ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)»

  Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

  Σας αποστέλλουμε τις προτάσεις και παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών για το μηχάνημα υπερηχοτομογραφίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης σας για την διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών.

  Σας ενημερώνουμε ότι την πλειονότητα των προδιαγραφών σας, τις καλύπτουμε και σε πολλές περιπτώσεις τις υπερκαλύπτουμε.

  Οι τροποποιήσεις που θα προτείνουμε δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση το επίπεδο της απεικονιστικής ευκρίνειας, την ποιότητα του υπερηχοτομογράφου που ζητάτε και οι τροποποιήσεις αυτές θα επιτρέψουν στην εταιρεία μας, επίσημο αντιπρόσωπο της SΛMSUNG Healthcare στην Ελλάδα, να συμμετάσχει καθώς και ευρύτερου αριθμού των κατασκευαστριών εταιρειών υπερήχων προς όφελος της υπηρεσίας σας.

  Στην διάθεση σας
  SMG Healthcare Hellas AE

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
  2. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V / 50Hz και να έχει μπαταρία διάρκειας λειτουργίας (αυτονομία) τουλάχιστον 2 ωρών.

  – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
  Προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής ως προς την αυτονομία του συστήματος με χρήση της μπαταρίας. Η ζητούμενη αυτονομία 2 ωρών είναι υπερβολική και δεν μπορεί να επιτυγχάνεται δίωρη συνεχόμενη υπερηχογραφική χρήση καθότι δεν πρόκειται και για φορητό υπέρηχο αλλά για τροχήλατο. Επομένως προτείνεται να έχει μπαταρία διάρκειας λειτουργίας (αυτονομία) τουλάχιστον 20 λεπτών.
  Επομένως,
  2. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V / 50Hz και να έχει μπαταρία διάρκειας λειτουργίας (αυτονομία) τουλάχιστον 20 λεπτών.

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
  5. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη σύγχρονης τεχνολογίας, υψηλής διακριτικής ικανότητας , διαγώνιας διάστασης τουλάχιστον 19’’ με δυνατότητα κίνησης δεξιά- αριστερά, να διαθέτει πληκτρολόγιο χειρισμού με ενσωματωμένη οθόνη αφής (touch screen), για ευκολία στη χρήση.

  – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
  Προτείνεται η αύξηση της ελάχιστης διαγώνιου της οθόνης η όποια να είναι τουλάχιστον 21’’ ενώ η ενσωματωμένη οθόνη αφής να έχει διαγώνιο τουλάχιστον 10’’ για μεγαλύτερη ευκολία χρήσης και απεικόνισης.. Επομένως,
  5. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη σύγχρονης τεχνολογίας , υψηλής διακριτικής ικανότητας , διαγώνιας διάστασης τουλάχιστον 21’’ με δυνατότητα κίνησης δεξιά- αριστερά, να διαθέτει πληκτρολόγιο χειρισμού με ενσωματωμένη οθόνη αφής (touch screen) τουλάχιστον 10’’, για ευκολία στη χρήση.

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
  ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ
  Ηχοβόλος κεφαλή Sector Phased Array από 2 MHz έως 5 MHz (καρδιολογική)
  Ηχοβόλος κεφαλή Linear Array από 4 MHz έως 22 MHz
  Ηχοβόλος κεφαλή Convex από 2 MHz έως 5 MHz (abdomen)

  – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
  Προτείνεται η τροποποίηση της παρούσας προδιαγραφής ως προς τα εύρη συχνοτήτων και τεχνολογίας των ηχοβόλων κεφαλών της βασικής σύνθεσης για την παροχή καλύτερης ποιότητας εικόνας.

  Προτείνεται επομένως,
  Ηχοβόλος κεφαλή Sector Phased Array από 1 MHz έως 5 MHz (καρδιολογική) μονού κρυστάλλου για την παροχή καλύτερης ποιότητας εικόνας
  Ηχοβόλος κεφαλή Linear Array από 3 MHz έως 18 MHz όπως άλλωστε είναι και η μέγιστη συχνότητα του ζητείται στην προδιαγραφή 3.
  Ηχοβόλος κεφαλή Convex από 1 MHz έως 7 MHz (abdomen) μονού κρυστάλλου για την παροχή καλύτερης ποιότητας εικόνας

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
  MΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
  Contrast Harmonic Imaging για τη μελέτη της αριστερής κοιλίας με υλικά ηχοαντίθεσης (LV Contrast Imaging). Nα λειτουργεί με την διαθωρακική και την διοισοφάγειο ηχοβόλο κεφαλή ενηλίκων.

  – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
  Προτείνεται η τροποποίηση της παρούσας προδιαγραφής και η προσθήκη του όρου εφόσον διατίθεται για την διεύρυνση του ανταγωνισμού.

  Επιπλέον, προτείνεται η προσθήκη ορισμένων προδιαγραφών για την εξασφάλιση προμήθειας ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και ταχύτατου υπερηχοτομογράφου.

  1. Να διαθέτει ενσωματωμένη Μονάδα σκληρού δίσκου (Solid State Drive) τουλάχιστον 500GB με δυνατότητα επέκτασης έως 1ΤΒ προς επιλογή
  2. Να προσφερθούν προς επιλογή και να περιγραφούν αναλυτικά οι λειτουργίες όπως Ελαστογραφία με λογισμικό εξαγωγής μετρήσεων, Καρδιολογική Εφαρμογή Strain, Καρδιολογική Εφαρμογή Stress Echo, Λογισμικό Μέτρησης Κλάσματος Εξώθησης
  3. Να περιγραφούν όλες οι επιπλέον εφαρμογές-λειτουργίες του προσφερόμενου υπερηχοτομογράφου και να προσφερθούν προς επιλογή.

 5. Προς
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.

  Αρ.Πρωτ.: 0000009580
  Αθήνα, 31 Αυγούστου 2021

  ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Α΄ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. «ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ» (ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Σε συνέχεια του υπ΄αριθμ. Πρωτ. 19375 / 19-08-2021, πρόσκληση ενδιαφέροντος κατάθεσης τεχνικών προδιαγραφών, σας αποστέλλουμε τα σχόλιά μας:

  Η εταιρία μας προτίθεται να συμμετάσχει στον υπό κρίση διαγωνισμό και να υποβάλλει προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη της διακήρυξης, προσφέροντας υπερηχογράφο, της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, του κατασκευαστικού οίκου Canon Medical SystemsΙαπωνίας, ο οποίος φέρει τη σήμανση CE σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ.

  Η τεχνολογία στα συστήματα υπερήχων εξελίσσεται και έχετε τη δυνατότητα να προμηθευτείτε ένα κορυφαίο τεχνολογικά σύστημα υπερήχου.

  Θα θέλαμε να προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές επί των προδιαγραφών:

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
  ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
  ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ

  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  Στην παράγραφο 5
  «Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη σύγχρονης τεχνολογίας , υψηλής διακριτικής ικανότητας, διαγώνιας διάστασης τουλάχιστον 19’’ με δυνατότητα κίνησης δεξιά- αριστερά, να διαθέτει πληκτρολόγιο χειρισμού με ενσωματωμένη οθόνη αφής (touch screen), για ευκολία στη χρήση»

  Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και σύμφωνο με τις απαιτήσεις ενός νοσοκομείου

  «Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη σύγχρονης τεχνολογίας , υψηλής διακριτικής ικανότητας, διαγώνιας διάστασης τουλάχιστον 21’’ με δυνατότητα κίνησης δεξιά- αριστερά, να διαθέτει πληκτρολόγιο χειρισμού με ενσωματωμένη οθόνη αφής (touch screen), για ευκολία στη χρήση»

  ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ

  Στην παράγραφο
  «Ηχοβόλος κεφαλή Sector Phased Array από 2 MHz έως 5 MHz (καρδιολογική)
  Ηχοβόλος κεφαλή Linear Array από 4 MHz έως 22 MHz
  Ηχοβόλος κεφαλή Convex από 2 MHz έως 5 MHz (abdomen)»

  Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις ενός νοσοκομείου, αποβλέποντας στο σαφή ορισμό σύνθεση της βασικής μονάδας του συστήματος υπερήχου και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 (ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)

  «Ηχοβόλος κεφαλή Sector Phased Array από 2 MHz έως 5 MHz (καρδιολογική). Να περιλαμβάνεται στη βασική σύνθεση.
  Ηχοβόλος κεφαλή Linear Array από 4 MHz έως 11 MHz Να περιλαμβάνεται στη βασική σύνθεση.
  Ηχοβόλος κεφαλή Convex από 2 MHz έως 5 MHz (abdomen). Να περιλαμβάνεται στη βασική σύνθεση.»

  MΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

  Στην παράγραφο
  «Contrast Harmonic Imaging για τη μελέτη της αριστερής κοιλίας με υλικά ηχοαντίθεσης (LV Contrast Imaging). Nα λειτουργεί με την διαθωρακική και την διοισοφάγειο ηχοβόλο κεφαλή ενηλίκων.»

  Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα, η ευρεία συμμετοχή στο διαγωνισμό και σύμφωνα με τις απαιτήσεις ενός νοσοκομείου.

  «Contrast Harmonic Imaging για τη μελέτη της αριστερής κοιλίας με υλικά ηχοαντίθεσης (LV Contrast Imaging). Nα περιγραφεί αναλυτικά. Να προσφερθεί προς επιλογή.»

  Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

  Μετά τιμής,

  Μαριλένα Τουάρντιτς
  Ειδικός Πωλήσεων
  Canon Medical Systems U.S.