Main menu

2 Comments

 1. Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022

  ΠΡΟΣ:
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  ΘΕΜΑ: «Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μίας (1) συσκευής υπερήχου αγγείων – καρδιάς»

  Κατόπιν μελέτης των τεχνικών προδιαγραφών και σεβόμενοι το έργο της Επιτροπής σύνταξης αυτών, σας παραθέτουμε κατωτέρω τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας οι οποίες αφορούν στο προς προμήθεια μηχάνημα.

  Με γνώμονα τη βελτίωση και αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών που τέθηκαν από την Επιτροπή και λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες ενός σύγχρονου Γενικού Νοσοκομείου, προτείνουμε να τροποποιηθούν οι κάτωθι τεχνικές προδιάγραφες, έτσι ώστε το σύστημα που θα προμηθευτεί το Νοσοκομείο σας να είναι σύγχρονης τεχνολογίας καλύπτοντας όλες τις ανάγκες αλλά και επιτρέποντας την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των εταιρειών εγνωσμένης αξίας:

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ: Σύνθεση μηχανήματος:

  Προδιαγραφή 16: «Ενσωματωμένος σκληρός δίσκος τύπου SSD με χωρητικότητα τουλάχιστον 1ΤΒ.»

  Με σκοπό την διεύρυνση του ανταγωνισμού και την αποφυγή τυπικών και μόνο λόγων απόρριψης συστημάτων, κατασκευαστών εγνωσμένης αξίας, που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης υπερηχογραφικής εξέτασης, προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής:

  Προδιαγραφή 16: ««Ενσωματωμένος σκληρός δίσκος με χωρητικότητα τουλάχιστον 500 GΒ. Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό σκληρό δίσκο ≥1 ΤΒ»

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ: Χαρακτηριστικά ζητούμενων ηχωβόλων κεφαλών

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
  Προδιαγραφή 2: «WideBand Multifrequency – Phased Array Sector Probe ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας: 1.7 – 4.0 ΜΗz. Γωνία σάρωσης: 120ο . Κατάλληλη για καρδιολογικές εξετάσεις. Τεχνικές Απεικόνισης: Β-mode, M-mode, Color Doppler, Power Doppler Imaging, PW/HPRF Doppler, CW Doppler, Tissue Harmonic Imaging, Real Time Triplex Mode».

  Με σκοπό την διεύρυνση του ανταγωνισμού και την αποφυγή τυπικών και μόνο λόγων απόρριψης συστημάτων, κατασκευαστών εγνωσμένης αξίας, που καλύπτουν τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης υπερηχογραφικής εξέτασης, προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής:

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
  Προδιαγραφή 2: «WideBand Multifrequency – Phased Array Sector Probe ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας: 1.0 – 4.0 ΜΗz. Να αναφερθεί η γωνία σάρωσης προς αξιολόγηση. Κατάλληλη για καρδιολογικές εξετάσεις. Τεχνικές Απεικόνισης: Β-mode, M-mode, Color Doppler, Power Doppler Imaging, PW/HPRF Doppler, CW Doppler, Tissue Harmonic Imaging, Real Time Triplex Mode».

  Επιπλέον, με σκοπό την βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών, προτείνουμε την εισαγωγή των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών για την δυνατότητα προμήθειας εκ μέρους του Νοσοκομείου ενός συστήματος τελευταίας γενιάς με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες:

  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

  «Το σύστημα να στηρίζεται σε λειτουργικό σύστημα Windows 10, με δυνατότητα αναβάθμισης και υποστήριξης, για συμβατότητα σύνδεσης με εκτυπωτές χαρτιού, ασφαλή σύνδεση σε δίκτυα και μελλοντικών αναβαθμίσεων.»

  «Να διαθέτει αυτόματη βελτιστοποίηση του 2D και του φασματικού Doppler με το πάτημα ενός πλήκτρου από τον χρήστη. Να περιγραφεί αναλυτικά.»

  «Να διαθέτει τεχνική αυτόματης, συνεχούς και σε πραγματικό χρόνο πλανημέτρησης της κυματομορφής του φασματικού Doppler και υπολογισμού αιμοδυναμικών παραμέτρων.»

  «Δυναμικό Εύρος (dynamic range): >250dB»

  «Βάθος σάρωσης: >38 cm. Μεγαλύτερο βάθος θα αξιολογηθεί θετικά.»

  «Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (frame rate): >1.250f/sec. Μεγαλύτερος ρυθμός ανανέωσης εικόνας θα αξιολογηθεί θετικά.»

  Οι ως άνω προτάσεις της εταιρείας μας έχουν ως μοναδικό σκοπό την απρόσκοπτη συμμετοχή της στο διαγωνισμό, την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού στη διαγωνιστική διαδικασία και φυσικά την προμήθεια από το Νοσοκομείο σας, ενός συστήματος υπερηχοτομογραφίας τελευταίας τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας και υψηλού επιπέδου τεχνικών χαρακτηριστικών.

  Ευελπιστώντας ότι οι παρατηρήσεις μας θα τύχουν θετικής αντιμετώπισης.

  Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

  Μετά τιμής
  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

 2. ΠΡΟΣ
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.
  ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4253/21.02.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

  Αξιότιμοι Κύριοι,
  Σας παραθέτουμε τα σχόλια σας αναφορικά με την προμήθεια μίας συσκευής υπερήχου αγγείων – καρδιάς, με σκοπό την δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας μας στο διαγωνισμό και κατ΄επέκταση και την διεύρυνση του ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψιν και τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. Τα σημεία λοιπόν που προτείνουμε να τροποποιηθούν είναι τα κάτωθι:

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
  Σύνθεση μηχανήματος:
  Τροχήλατο, ρυθμιζόμενο σε ύψος, με υποστήριξη πολλαπλών κεφαλών.

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
  Θεωρούμε ότι το τροχήλατο που θα συνοδεύει το σύστημα υπερηχογραφίας δεν απαιτείται να διαθέτει πολλαπλές θύρες ηχοβόλων κεφαλών καθώς οι ηχοβόλες κεφαλές που ζητούνται στην βασική σύνθεση του μηχανήματος δεν χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση της ίδιας εξέτασης ούτε του ίδιου τμήματος. Οπότε δεν απαιτείται η εναλλαγή ηχοβόλων κεφαλών από τον ιατρό και συνεπώς η ύπαρξη μίας ενεργής θύρας η οποία μάλιστα υποστηρίζεται και από τον ίδιο τον υπερηχογράφο χωρίς την ανάγκη χρήσης τροχηλάτου για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή, καλύπτει τις ανάγκες του χειριστή. Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψιν και τον προϋπολογισμό του έργου, προτείνουμε η απαίτηση αυτή να ζητείται προς επιλογή σε περίπτωση αγοράς στο μέλλον επιπλέον ηχοβόλων κεφαλών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του τμήματος:

  Σύνθεση μηχανήματος:
  Τροχήλατο, ρυθμιζόμενο σε ύψος. Να έχει δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών κεφαλών το οποίο να προσφερθεί προς επιλογή για αγορά στο μέλλον.

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
  Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία (συμπεριλαμβανομένου του φορτιστή της).

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
  Στο σημείο αυτό θέλουμε να σημειώσουμε ότι δεν απαιτείται η χρήση επιπλέον φορτιστή μπαταριάς καθώς η φόρτισή της γίνεται από το ίδιο τον υπέρηχο όταν αυτός συνδεθεί στην πρίζα. Συνεπώς για την αποφυγή παρερμηνειών κατά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών καθώς και την αποφυγή προμήθειας εκ μέρους του νοσοκομείου επιπλέον εξοπλισμού ο οποίος δεν είναι απαραίτητος, και αυξάνει το κόστος προτείνουμε την τροποποίηση της τεχνικής προδιαγραφής ως εξής:

  Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
  Λογισμικό ανίχνευσης βελόνας (needle recognition) για χρήση κατά την πραγματοποίηση παρακεντήσεων

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
  Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως κατωτέρω περιγράφουμε η οποία θα καλύπτει την απαίτηση και την χρήση για την οποία ζητείται το συγκεκριμένο λογισμικό χωρίς να μειώνεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε να μην υπάρξουν ενστάσεις κατά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών:

  Λογισμικό ανίχνευσης βελόνας (needle recognition) για χρήση κατά την πραγματοποίηση παρακεντήσεων ή εναλλακτικά Λογισμικό στρέψης της υπερηχογραφικής δέσμης με σκοπό την βέλτιστη απεικόνιση της πορείας της βελόνας κατά διάρκεια επεμβατικών πράξεων

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
  Ενσωματωμένος σκληρός δίσκος τύπου SSD με χωρητικότητα τουλάχιστον 1ΤΒ

  Η απαίτηση για σκληρό δίσκο 1 ΤΒ ενδεχομένως να αποτρέψει την συμμετοχή στο διαγωνισμό συστημάτων τα οποία διαθέτουν σκληρό δίσκο μικρότερης χωρητικότητας τα οποία όμως έχουν την δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου αριθμού εικόνων. Εξάλλου για την αποσυμφόρηση του μηχανήματος είθισται οι εικόνες να μεταφέρονται σε εξωτερικά αποθηκευτικά μέσα τα οποία μπορούν να είναι της τάξεως του ενός ή και δύο ΤΒ ή και μεγαλύτερων. Συνεπώς προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως ώστε να καλύπτεται η απαίτηση από όλους τους κατασκευαστικούς οίκους φορητών συστημάτων υπερηχογραφίας:

  Ενσωματωμένος σκληρός δίσκος τύπου SSD με χωρητικότητα η οποία να αναφερθεί προς αξιολόγηση.

  Είμαστε σίγουροι πως οι προτάσεις μας στηρίζονται σε λογικά και τεκμηριωμένα επιχειρήματα που θα λάβουν εκ μέρους της αξιότιμης επιτροπής της δέουσας προσοχής.

  Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφοριά.

  Για την εταιρεία,
  Αναστάσιος Ελευθεράκης
  Διευθυντής Πωλήσεων Υπερηχοτομογράφων
  GE HEALTHCARE AE

Αφήστε μια απάντηση