ΕΙΣΑΓΩΓΗ

στο Νοσοκομείο

 

 

Τα εισιτήρια εισαγωγής εκδίδονται από το Γραφείο Κίνησης έως τις 14:00. Για την έκδοσή τους απαιτείται χειρόγραφο εισιτήριο από ειδικευμένο ιατρό (από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ή από τα Εξωτερικά Ιατρεία). Στη συνέχεια αφού δοθεί ο Αριθμός Μητρώου εκδίδεται Χρεωστικός Φάκελος και ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο του νοσηλευόμενου γίνεται η εισαγωγή σε κλίνη του νοσοκομείου. Σε περίπτωση που υπάρχει επιθυμία για βελτίωση θέσης νοσηλείας πλέον αυτής που εξασφαλίζει το ασφαλιστικό ταμείο, αυτό τίθεται ως αίτημα στο Γραφείο Κίνησης.

Κατά την προσέλευση οι ασθενείς θα πρέπει να προσκομίσουν το βιβλιάριο του ασφαλιστικού τους φορέα. Σε άλλη περίπτωση θα πρέπει να υπογραφεί από τον ασθενή (ή συνοδό του) δήλωση αποδοχής χρέους.

 

Γραφείο Κίνησης Ασθενών

Επικοινωνία:  2132068928 , 2132068929