ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Παλαιά Πτέρυγα  Υπόγειο

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος

Γραφείο Διευθυντή : 2132068458

Γραφείο Ιατρών : 2132068467

Γραμματεία Τμήματος : 2132068466

Fax : 2132068468

Περισσότερα...

ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Παλαιά Πτέρυγα  1ος όροφος

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος

Γραφείο Διευθυντή : 2132068908

Γραφείο Ιατρών : 2132068734

Γραμματεία Τμήματος : 2132068908

Fax : 2132068486

Περισσότερα...

ΜΟΝΑΔΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ/ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (AIDS)

Παλαιά Πτέρυγα  Υπόγειο

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος

Γραφείο Διευθυντή : 2132068147

Γραφείο Ιατρών : 2132068825

Γραμματεία Τμήματος : 2132068745

Περισσότερα...

 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Νέα Πτέρυγα  Υπόγειο

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος

Γραφείο Ιατρών : 2132068778

Γραμματεία Τμήματος : 2132068097

Fax : 2132068951

Περισσότερα...

ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ

Νέα Πτέρυγα  Ισόγειο

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος

Γραφείο Διευθυντή : 2132068494

Γραφείο Ιατρών : 2132068763

Fax : 2132068981

Περισσότερα...

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΩΡΛ

Νέα Πτέρυγα  Ισόγειο

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος

Τηλ : 2132068768

Γραμματεία Τμήματος : 2132068374

Fax : 2132068694

Περισσότερα...

 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Νέα Πτέρυγα  3ος όροφος

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος

Τηλ: 2132068378

Περισσότερα...

ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΑΣΤΟΥ

Παλαιά Πτέρυγα  2ος όροφος

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος

Τηλ: 2132068735

Περισσότερα...

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Παλαιά Πτέρυγα  3ος όροφος

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος

Τηλ: 2132068748

Περισσότερα...

ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Παλαιά Πτέρυγα  1ος όροφος

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος

Τηλ: 2132068792

Fax : 2132068616

Περισσότερα...

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ

Παλαιά Πτέρυγα  3ος όροφος

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος

Τηλ: 2132068726 - 2132068747

Περισσότερα...

ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Παλαιά Πτέρυγα  Υπόγειο

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος

Τηλ: 2132068716

Fax : 2132068589

Περισσότερα...

ΜΟΝΑΔΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ

Παλαιά Πτέρυγα  2ος όροφος

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος

Τηλ: 2132068251

Fax : 2132068396

Περισσότερα...

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΜΥΟΠΑΘΕΙΩΝ

Παλαιά Πτέρυγα  Υπόγειο

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος

Τηλ: 2132068716

Περισσότερα...

 

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παλαιά Πτέρυγα  Υπόγειο

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος

Τηλ: 2132068710 - 2132068805

Fax : 2132068800

Περισσότερα...