Γενική Περιγραφή

Στόχος του Αιματολογικού τμήματος είναι να παρέχει αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς του ασθενείς και το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Το τμήμα λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

   Η αξιοπιστία και η ποιότητα των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων διασφαλίζεται από το προσωπικό του εργαστηρίου και τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και αυτόματων αναλυτών τελευταίας τεχνολογίας καθώς και την εφαρμογή προγραμμάτων εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας των εξετάσεων.Στο Αιματολογικό τμήμα, εκπαιδεύονται στην εργαστηριακή Αιματολογία οι ειδικευόμενοι στη βιοπαθολογία ιατροί του νοσοκομείου.

         

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ        

 • Γενική αίματος
 • Μελέτη επιχρισμάτων περιφερικού αίματος
 • ΔΕΚ
 • ΤΚΕ
 • Φερριτίνη ορού
 • Φυλλικό οξύ
 • Β12
 • Έλεγχος αιμόστασης: Χρόνος ροής, PT –Χρ. Προθρομβίνης, APTT -Χρ. Μερικής θρομβοπλαστίνης , Ινωδογόνο, D-Dimers
 • Έλεγχος θρομβοφιλίας: AT III (Αντιθρομβίνη ΙΙΙ ), Πρωτεΐνη C, Πρωτεΐνη S, APC-R, Ομοκυστείνη.
 • Τεστ Δρεπανώσεως
 • Μυελόγραμμα-αιμοσιδηρίνη μυελού