Αρμοδιότητες και περιγραφή έργου:

 • Χορήγηση αναισθησίας
 • Περιεγχειρητική φροντίδα
 • Αντιμετώπιση οξέως και χρόνιου πόνου
 • Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, πολυτραυματιών                                                                                                                                       

Προσωπικό - Στελέχωση:

1 Συντονίστρια Διευθύντρια

5 Διευθυντές

1 Επιμελητής Α’

4 Επικουρικοί Α’

       Δραστηριότητα:

 •     Συμμετοχή στην οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων
 •     Εκπαιδευτικά μαθήματα

       Εκπαιδευτικό έργο:

 •     Πλήρης χορήγησης ειδικότητος στους εκπαιδευόμενους αναισθησιολόγους με πρακτική συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του τμήματος
 •     Συγκρότηση ετησίου προγράμματος ενδοτμηματικών μαθημάτων για την θεωρητική κατάρτιση των ειδικευομένων.

Ερευνητικό έργο:

 •     Συγκριτικές μελέτες επίδρασης διαφόρων παραγόντων στην αναισθησία (φάρμακα, συστηματικές νόσοι, τραύμα κλπ)
 •     Εφαρμογές εξελιγμένων ή πειραματικών μεθόδων χορήγησης αναισθησίας με τήρηση πρωτοκόλλων (πολυκεντρικές ή ενδοτμηματικές)
 •     Συμμετοχή και επίβλεψη διδακτορικών διατριβών
 •     Δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις εργασιών σε διεθνή και εθνικά συνέδρια
 •     Συγγραφή επιστημονικών κειμένων σε βιβλία