ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθειες

Documents

Created Date Friday, 22 August 2014
Modified Date Tuesday, 12 May 2015
Filesize 135 Kilobytes

Diapragmateusi 04 2014 HLEKTRODIA

Created Date Friday, 01 August 2014
Modified Date Tuesday, 05 May 2015
Filesize 138 Kilobytes

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 20-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Created Date Friday, 25 July 2014
Modified Date Friday, 25 July 2014
Filesize 135 Kilobytes

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Created Date Tuesday, 22 July 2014
Modified Date Tuesday, 05 May 2015
Filesize 906 Kilobytes

22 2014 STENT ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Created Date Tuesday, 22 July 2014
Modified Date Tuesday, 05 May 2015
Filesize 754 Kilobytes

11 2014 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Created Date Tuesday, 22 July 2014
Modified Date Tuesday, 05 May 2015
Filesize 779 Kilobytes

8 2014 ΔΙΑΠΡΑΓΜ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ

Created Date Tuesday, 22 July 2014
Modified Date Tuesday, 05 May 2015
Filesize 1.15 Megabytes

20 2014 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Created Date Tuesday, 22 July 2014
Modified Date Tuesday, 05 May 2015
Filesize 729 Kilobytes

19 2014 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ N X ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Created Date Tuesday, 22 July 2014
Modified Date Tuesday, 05 May 2015
Filesize 958 Kilobytes

18 2014 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Created Date Tuesday, 22 July 2014
Modified Date Tuesday, 05 May 2015
Filesize 991 Kilobytes

17 2014 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Created Date Tuesday, 22 July 2014
Modified Date Tuesday, 05 May 2015
Filesize 793 Kilobytes

16 2014 ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Created Date Tuesday, 22 July 2014
Modified Date Tuesday, 05 May 2015
Filesize 943 Kilobytes

15 2014 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Created Date Tuesday, 22 July 2014
Modified Date Tuesday, 05 May 2015
Filesize 938 Kilobytes

14 2014 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Created Date Tuesday, 22 July 2014
Modified Date Tuesday, 05 May 2015
Filesize 733 Kilobytes

13 2014 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Created Date Tuesday, 22 July 2014
Modified Date Tuesday, 05 May 2015
Filesize 728 Kilobytes

10 2014 ΔΙΑΠΡΑΓΜ ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ

Created Date Tuesday, 22 July 2014
Modified Date Tuesday, 05 May 2015
Filesize 725 Kilobytes

9 2014 ΔΙΑΠΡΑΓΜ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Created Date Tuesday, 22 July 2014
Modified Date Tuesday, 05 May 2015
Filesize 875 Kilobytes

7 2014 ΔΙΑΠΡΑΓΜ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ

Created Date Tuesday, 22 July 2014
Modified Date Tuesday, 05 May 2015
Filesize 963 Kilobytes

6 2014 ΔΙΑΠΡΑΓΜ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ

Created Date Tuesday, 22 July 2014
Modified Date Tuesday, 05 May 2015
Filesize 871 Kilobytes

5 2014 ΔΙΑΠΡΑΓΜ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ