Το Τμήμα Διαιτολογίας - Διατροφής είναι υπεύθυνο για τη διατροφική υποστήριξη των ασθενών και τη σίτιση των εφημερευόντων ιατρών. Επιπλέον, παρέχει διατροφική συμβουλευτική στους νοσηλευόμενους και σε όσους παρακολουθούνται στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου. Τέλος, επιβλέπει και εποπτεύει όσους εμπλέκονται στην αλυσίδα της διατροφής από την προμήθεια μέχρι την κατανάλωση.

Εποπτευόμενες μονάδες

  • Γραφείο Κλινικών διαιτολόγων
  • Εκτίμηση θρέψης, ανίχνευση διατροφικού κινδύνου, διαμόρφωση ειδικών σχημάτων διατροφικής αγωγής νοσηλευόμενων και εξωτερικών ασθενών και σίτιση εφημερευόντων ιατρών. Συμβουλευτική και εκπαίδευση των νοσηλευόμενων ασθενών. Διαμόρφωση της διατροφικής εντολής σε συνεργασία με τον γιατρό και ανάλογα με την πορεία της νόσου.
  • Συμμετοχή στην Ομάδα Υποστήριξης Θρέψης και χορήγηση σκευασμάτων σχετικών με τη θρέψη, βάσει σχεδίου διατροφικής αντιμετώπισης, εφόσον απαιτείται.
  • Συμβουλευτική, εκπαίδευση και διατροφική υποστήριξη εξωτερικών ασθενών μέσω της λειτουργίας του Συμβουλευτικού Γραφείου Διατροφής και μέσω συνεργασίας με άλλα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου (παχυσαρκίας, διαβητολογικό, δυσλιπιδαιμίας κ.λ.π.).
  • Έρευνα στην κλινική διατροφή, την επιδημιολογία, την εκπαίδευση.
  • Εποπτεία, σε συνεργασία με το μη αυτοτελές γραφείο διατροφής, του συστήματος διασφάλισης ποιότητας τροφίμων HACCP (παραγγελίες και παραλαβές τροφίμων, διαχείριση και αποθήκευση τροφίμων, διακίνηση τροφίμων, προετοιμασία γευμάτων και παράδοση του φαγητού στους ασθενείς και τους ιατρούς). (υπεύθυνες HACCP: Μαρία Μαυρομάτη, Βάσια Λιάπη)
  • Γνωμοδότηση για θέματα σχετικά με τις παραλαβές και προμήθειες τροφίμων.
  • Μη αυτοτελές Γραφείο Διατροφής

Καταγραφή κωδικοποιημένων διαιτητικών σχημάτων, κεντρική διανομή και παράδοση γευμάτων νοσηλευομένων ασθενών και εφημερευόντων ιατρών. Σίτιση των ασθενών με βάση τη δύναμη των νοσηλευτικών τμημάτων, τις έκτακτες τροποποιήσεις αυτής και τις οδηγίες των διαιτολόγων.

  • Αποθήκη τροφίμων

Παραγγελίες και παραλαβές τροφίμων σε συνεργασία με την Επιτροπή Παραλαβής, αποθήκευση και διακίνηση των τροφίμων. Παρακολούθηση και τήρηση των συμβάσεων με τους προμηθευτές και οικονομική διαχείριση παραγγελιών σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών και το Λογιστήριο.

  • Μαγειρεία

Προετοιμασία γευμάτων ασθενών και ιατρών, καθαριότητα του χώρου και έλεγχος της λειτουργίας του εξοπλισμού.

Προσωπικό

Για την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου διατροφής, της αποθήκης τροφίμων και των μαγειρείων απασχολούνται

4 ΠΕ Διαιτολόγοι

1 άτομο ΤΕ Λογιστικής

3 άτομα ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

2 άτομα ΔΕ μαγείρων 

18 άτομα ΥΕ Προσωπικού εστίασης.

Δράσεις- εκπαιδευτικό – ερευνητικό έργο:

Το Τμήμα Κλινικής Διατροφής είναι υπεύθυνο για την πρακτική άσκηση φοιτητών διαιτολογίας.

Παράλληλα, συνεργάζεται με άλλα Τμήματα του Νοσοκομείου και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο για τη διενέργεια ερευνών σε θέματα διατροφής.