ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, Α΄Δ.Υ.ΠΕ.                                                       

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ / ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ

                                                                                           

ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ ΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ

Το διοισοφάγειο ηχοκαρδιογράφημα είναι μια διαγνωστική εξέταση που χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα για να απεικονίσει την καρδιά σας. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στον καρδιολόγο να σχηματίσει καλύτερη εικόνα από το ηχοκαρδιογράφημα που διεξάγεται διαθωρακικά. Ο γιατρός θα περάσει ένα μικρό, εύκαμπτο ηχοβολέα διαμέσου του οισοφάγου σας ο οποίος θα απεικονίσει την καρδιά σας με ευκρίνεια, καθώς ο οισοφάγος βρίσκεται ακριβώς πίσω από την καρδιά. Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη μελέτη θα ακολουθηθούν τα ακόλουθα βήματα:

           Πριν την εξέταση / Προετοιμασία

 • Μη πιείτε ή μη φάτε τίποτα, συμπεριλαμβανομένου νερού, για τουλάχιστον 6 ώρες προ της δοκιμασίας. Ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει εάν μπορείτε να πάρετε την συνήθη φαρμακευτική αγωγή σας την ημέρα της δοκιμασίας
 • Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν πάσχετε από αλλεργίες, εάν είχατε ποτέ δυσκολία στην κατάποση, αν έχετε χαλαρά δόντια ή αν φοράτε προσθετικές οδοντοστοιχίες.
 • Ενημερώστε τον γιατρό εάν υπάρχει πιθανότητα να είστε έγγυος.
 • Εάν δεν έχετε πρόσφατες εξετάσεις αίματος, θα ζητηθεί να ληφθεί αίμα για ανάλυση.
 • Φορέστε άνετα ρούχα.
 • Θα κληθείτε να υπογράψετε μια φόρμα συγκατάθεσης, με την οποία δίνετε στον γιατρό την άδειά να διεξάγει την δοκιμασία. Η διαδικασία και οι κίνδυνοι που αυτή συμπεριλαμβάνει, θα εξηγηθούν αναλυτικά.
 • Εάν δεν νοσηλεύεστε, θα χρειαστεί κάποιος συνοδός. Το πρόσωπο αυτό θα σας οδηγήσει και στο σπίτι, αλλιώς το τεστ δεν μπορεί να διεξαχθεί.

Κατά την διάρκεια της εξέταση

 • Πριν ξεκινήσει η δοκιμασία το προσωπικό θα σας συνδέσει με τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των ζωτικών σας σημείων. Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει περιχειρίδα για την μέτρηση αρτηριακής πίεσης, μόνιτορ ελέγχου καρδιακού ρυθμού και συχνότητας και οξύμετρο που συνδέεται με το δάκτυλό σας. Ρινικό οξυγόνο και αναρρόφηση θα υπάρχουν διαθέσιμα εάν χρειαστούν.
 • Θα τοποθετηθεί φλεβοκαθετήρας στο χέρι σας για χορήγηση υγρών και φαρμάκων.
 • Ο γιατρός ή νοσηλεύτρια θα ψεκάσουν τον φάρυγγά σας με αναισθητικό σπρέι ξυλοκαίνης . Το σπρέι αυτό μειώνει το αντανακλαστικό κατάποσης και σας βοηθά στην διέλευση του ηχοβολέα από τον φάρυγγα. Το αίσθημα μουδιάσματος που προξενεί θα υποχωρήσει γρήγορα μετά την εξέταση. Θα σας χορηγηθεί επίσης αναισθητικό ενδοφλέβια ώστε να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε.
 • Θα τοποθετηθεί προφυλακτικά ένα μικρό κομμάτι πλαστικού με τρύπα στην μέση (επιστόμιο) στο στόμα σας ανάμεσα στα δόντια, ώστε το στόμα σας να παραμείνει ανοιχτό κατά την διάρκεια της δοκιμασίας.
 • Θα σας ζητηθεί να ξαπλώσετε στο αριστερό σας πλάγιο και να τοποθετήσετε το πηγούνι σας στο στήθος σας. Όταν βρίσκεστε σε αυτήν την θέση ο γιατρός θα περάσει τον ηχοβολέα διαμέσου του επιστομίου. Θα σας ζητηθεί να καταπιείτε. Μπορεί να αισθανθείτε τάση για εμετό, η οποία όμως θα υποχωρήσει όταν ο ηχοβολέας βρεθεί στην θέση που προορίζεται. Θα γίνεται αναρρόφηση του σάλιου σας κατά την διάρκεια της διαδικασίας.
 • Μπορείτε να αναπνέετε ελεύθερα κατά την διάρκεια της διαδικασίας, αλλά το προσωπικό θα σας ζητήσει να μην μιλάτε.
 • Η εξέταση διαρκεί συνήθως 10-30 λεπτά. Θα παρακολουθηθείτε και μετά το πέρας της διαδικασίας, μέχρι να περάσει η επίδραση των ενδοφλέβιων αναισθητικών.
 • Εάν νοσηλεύεστε, θα επιστρέψετε στο τμήμα από το οποίο ήρθατε συνοδεία μιας νοσηλεύτριας.
 • Εάν δεν νοσηλεύεστε, θα παρακολουθηθείτε για 60 με 90 λεπτά μετά την εξέταση. Μετά θα επιστρέψετε σπίτι, εάν συνοδεύεστε από υπεύθυνο συνοδό.

Μετά την εξέταση

 • Θα σας ζητηθεί να μην φάτε ή να μην πιείτε για 2 ώρες, μέχρι να επανέλθει το αντανακλαστικό κατάποσης στο φυσιολογικό. Όταν επιστρέψει η αίσθηση στον φάρυγγά σας, αρχίστε να πίνετε μικρές γουλιές νερό. Εάν μπορείτε να τις καταπιείτε αυτές εύκολα, μπορεί να πιείτε καθαρά υγρά αρχικά, και μετά να φάτε και να πιείτε ως συνήθως.
 • Ο φάρυγγάς σας μπορεί να έχει ένα αίσθημα καύσου για λίγες ώρες. Θρυμματισμένος πάγος μπορεί να βοηθήσει να περάσει το αίσθημα αυτό.
 • Εάν πήρατε ενδοφλέβια αναισθησία κατά την διάρκεια του τεστ, θα σας ζητηθεί να μην πιείτε αλκοόλ για 24 ώρες.
 • Δεν συνιστάται να οδηγήσετε ή να χειριστείτε επικίνδυνα μηχανήματα την μέρα μετά το τεστ.
 • Εάν κάνατε την εξέταση ως μη νοσηλευόμενος ασθενής, κάποιος πρέπει να σας οδηγήσει σπίτι.

                                                                                           

ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ ΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

 • Στον ασθενή θα δοθούν λεπτομερείς οδηγίες για την προετοιμασία πριν την εξέταση, τα βήματα κατά τη διενέργεια της εξέτασης και τις διαδικασίες μετά την εξέταση
 • Ο ασθενής δεν πρέπει να φάει ή να πιει τίποτα για τουλάχιστον 6 ώρες προ της δοκιμασίας.
 • Θα του δοθεί ενημερωτικό έντυπο για την εξέταση (ενδείξεις / περιορισμούς/ ανεπιθύμητες ενέργειες), ερωτηματολόγιο για το ιστορικό και την κλινική του κατάσταση, οδηγίες για την προσέγγιση του εργαστηρίου και έντυπο συγκατάθεσης

Πριν την εξέταση ο ασθενής θα ξαπλώσει σε ειδική κλίνη, στο αριστερό πλάγιο και θα τοποθετή-σει το πηγούνι στο στήθος. θα τοποθετηθεί φλεβοκαθετήρας στο χέρι του από τη νοσηλεύτρια για χορήγηση υγρών και φαρμάκων.

 • Επιπλέον θα συνδεθεί από τη νοσηλεύτρια με συσκευές παρακολούθησης των ζωτικών σημείων του (σύνδεση με περιχειρίδα για την μέτρηση αρτηριακής πίεσης, μόνιτορ ελέγχου καρδιακού ρυθμού και συχνότητας και οξύμετρο για την εκτίμηση της οξυγόνωσης του αίματος).
 • Χορήγηση οξυγόνου με ρινικό καθετήρα και αναρρόφηση θα υπάρχουν διαθέσιμα εφόσον χρειαστούν.
 • Θα γίνει ψεκασμός του φάρυγγα με αναισθητικό σπρέι ξυλοκαίνης και χορήγηση αναισθητικού και αντιεμετικού ενδοφλεβίως και θα τοποθέτηθεί προφυλακτικά επιστομίου ώστε το στόμα να παραμείνει ανοιχτό κατά την διάρκεια της δοκιμασίας.
 • Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα υπάρχει άμεσα διαθέσιμος όλος ο εξοπλισμός καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης εφόσον χρειαστεί
 • Μετά το πέρας της εξέτασης, ο ασθενής θα παρακολουθηθεί για περίπου 60 λεπτά και στη συνέχεια, εάν νοσηλεύεται, θα επιστρέψει στο τμήμα από το οποίο ήρθε, συνοδεία μιας νοσηλεύτριας ενώ εάν δεν νοσηλεύεται, θα επιστρέψει σπίτι, με την προϋπόθεση να συνοδεύεται από υπεύθυνο συνοδό.
 • Θα του ζητηθεί να μην φάει ή να πιει για 2 ώρες, μέχρι να επανέλθει το αντανακλαστικό κατάποσης στο φυσιολογικό.
 • Θα ενημερωθεί για τα πιθανά συμπτώματα και τη διάρκεια τους και του δοθεί η οδηγία να μην

οδηγήσει την μέρα μετά το τεστ.

 • Η νοσηλεύτρια μετά το τέλος της μελέτης θα καθαρίσει και θα αποστειρώσει τον ηχοβολέα με ειδικά υλικά.

                      

Ενδείξεις Διενέργειας ΔιοισοφάγειουΗχοκαρδιογραφήματος

 

Α. Εκτίμηση ανατομίας και λειτουργικότητας των καρδιακών δομών και της αορτής σε περιπτώσεις που τα ευρήματα αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στη διαχείριση των ασθενών και το διαθωρακικό ηχοκαρδιογράφημα είναι ή πρόκειται να είναι μη διαγνωστικό.

Εκτίμηση πηγής εμβόλων

-        Αριστερή κοιλία (πχ ανεύρυσμα κορυφής –– ενδοκοιλιακός θρόμβος),

-        Ωτίο αριστερού κόλπου,

-        Καρδιακές βαλβίδες (εκβλαστήσεις, όγκοι)

-        Ενδοκαρδιακές επικοινωνίες (shunts) (πχ ανοιχτό ωοειδές τρήμα),

-        Ανιούσα και κατιούσα θωρακική αορτή, αορτικό τόξο (πχ αθηρ. πλάκες, θρόμβοι)

Εκτίμηση βαλβιδοπαθειών

Ανατομικές πληροφορίες για:

-Μιτροειδική συσκευή στο σύνολό της με παράλληλη   εκτίμηση της ροής στις πνευμονικές φλέβες

-Αορτική βαλβίδα, πλανιμέτρηση στομίου και εκτίμηση του χώρου εξόδου της αριστεράς κοιλίας

Εκτίμηση λειτουργίας προσθετικών βαλβίδων Μορφολογικές και λειτουργικές μεταβολές στο προσθετικό υλικό (ασβέστωση, ινώδης πάχυνση-pannus, θρόμβος στην προσθετική βαλβίδα, κινητικότητα δίσκων / γλωχίνων, αποκόλληση κ.λ.π.)

Εκτίμηση για λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα

Διάγνωση, παρακολούθηση (εκβλάστηση, απόστημα, συρίγγιο) στις:

-        καρδιακές βαλβίδες (μιτροειδής, αορτική, τριγλώχινα, πνευμονική)

-        Ηλεκτρόδια βηματοδότη

-        Κεντρικές ενδοφλέβιες γραμμές

-        Διάφορα (Ευσταχιανή βαλβίδα, αορτικά μοσχεύματα)

Εκτίμηση συγγενών καρδιακών ανωμαλιών, ενδοκαρδιακών επικοινωνιών

Μεσοκολπική, μεσοκοιλιακή επικοινωνία κ.λ.π.

Εκτίμηση καρδιακών μαζών

Όγκοι, Εκβλαστήσεις, Θρόμβοι

Εκτίμηση παθήσεων αορτής Αθηρωμάτωση, Διάταση, Ανεύρυσμα, Οξέα αορτικά σύνδρομα (διαχωρισμός, ρήξη, αιμάτωμα)ανιούσας αορτής, αορτικού τόξου και κατιούσας αορτής
Ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση Διασωληνωμένοι, σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αιμοδυναμική εκτίμηση σε περιπτώσεις δυσχερούς διενέργειας διαθωρακικής μελέτης
Β. Εκτίμηση κατά τη διενέργεια επεμβάσεων

Διαδερμικές επεμβάσεις

-    Βαλβιδικές (Βαλβιδοπλαστική αορτής, επιδιόρθωση μιτροειδούς κτλ)

-    Σύγκλειση μεσοκολπικού ελλείμματος

-    Σύγκλειση ωτίου αριστερού κόλπου

Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις Εκτίμηση του καρδιοχειρουργικού αποτελέσματος σε ανοιχτές επεμβάσεις βαλβίδων, αορτής και σε ορισμένες επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης