ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, Α΄Δ.Υ.ΠΕ.                                                       

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ / ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ

                                                                                           

   ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ

Το δυναμικό ηχοκαρδιογράφημα (stress echo) είναι μια εξειδικευμένη διαγνωστική μελέτη που επιτρέπει στον καρδιολόγο να εκτιμήσει κατά πόσο υπάρχουν σημαντικές στενώσεις στα στεφανιαία αγγεία σας που εμποδίζουν την καρδιά να αιματώνεται επαρκώς και είναι δυνητικά επικίνδυνες, ώστε να ακολουθήσετε φαρμακευτική αγωγή ή επεμβατική αντιμετώπιση. Επιπλέον, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να δείξει κατά πόσο τμήματά του μυοκαρδίου που έχουν υποστεί βλάβη είναι ΄΄ζωντανά΄΄ (βιώσιμα) και να εκτιμήσει τη λειτουργικότητα των βαλβίδων σας όταν αυτές έχουν στενώσεις ή ανεπάρκειες που δε μπορούν να ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια από το διαθωρακικό ηχοκαρδιογράφημα. Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη μελέτη θα ακολουθηθούν τα ακόλουθα βήματα:

Πριν την εξέταση / Προετοιμασία

  • Θα σας τοποθετηθεί περιφερική φλεβική γραμμή για τη λήψη φαρμάκων, περιχειρίδα στο άλλο άκρο για έλεγχο της αρτηριακής πίεσης καθώς και ηλεκτρόδια στο θώρακα για την καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος.  

 

Κατά την διάρκεια της εξέταση

  • Θα σας ζητηθεί να αναφέρετε τα συμπτώματα που πιθανά να έχετε (όπως πόνος στο στήθος, δύσπνοια, ζάλη)που μπορεί να σχετίζονται με μυοκαρδιακή ισχαιμία.

 

Μετά την εξέταση

  • Θα παραμείνετε για περίπου άλλα 30 λεπτά στο νοσοκομείο (χρόνος που απαιτείται για την κάθαρση από την ενδοφλέβια αγωγή) και στη συνέχεια θα ενημερωθείτε για το πόρισμα της μελέτης από τον διενεργήσαντα τη μελέτη, ιατρό.
  • Επί μη ύπαρξης επιπλοκών, θα αφαιρεθεί ο φλεβοκαθετήρας και θα αποχωρήσετε από το νοσοκομείο (κατά προτίμηση συνοδεία κάποιου οικείου σας).