Καθημερινό Πρόγραμμα Εργαστηρίου

  ΙΑΤΡΕΙΟ 1- VIVID3 ΙΑΤΡΕΙΟ 2- VIVIDT8 ΙΑΤΡΕΙΟ 3- VIVID E9
ΔΕΥΤΕΡΑ 8:00- 12:00 π.μ.

TTEs – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

(Ν:3-5)

TTEs – ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

(Ν:5)

SE – TEE

(Ν:4)

ΔΕΥΤΕΡΑ 12:00 – 15:00 μ.μ. TTEs – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ (Ν:3-5)

TTEs - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

(Ν:5)

SE – TEE

(Ν:2)

ΔΕΥΤΕΡΑ 15:00 – 20:00 μ.μ. ---

TTEs – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

(Ν:5)

TTEs – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

(Ν:5)

ΤΡΙΤΗ 8:00- 12:00 π.μ.

TTEs – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

(Ν:3-5)

TTEs - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

(Ν:5)

SE – TEE

(Ν:4)

ΤΡΙΤΗ 12:00 – 15:00 μ.μ. TTEs – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ (Ν:3-5)

TTEs - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

(Ν:5)

SE – TEE

(Ν:2)

ΤΡΙΤΗ 15:00 – 20:00 μ.μ. ---

TTEs - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

(Ν:5)

TTEs - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (N:5-6)
ΤΕΤΑΡΤΗ   8:00- 12:00 π.μ.

TTEs – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

(Ν:3-5)

TTEs - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

(Ν:5)

SE –TEE

(Ν:4)

ΤΕΤΑΡΤΗ  12:00 – 15:00 μ.μ.

TTEs – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

(Ν:3-5)

TTEs - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

(Ν:5)

SE – TEE

(Ν:2)

ΤΕΤΑΡΤΗ  15:00 – 20:00 μ.μ. --- TTEs – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (Ν:5)

TTEs – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

(Ν:5)

ΠΕΜΠΤΗ 8:00- 12:00 π.μ.

TTEs – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

(Ν:3-5)

TTEs - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

(Ν:5)

SE –TEE

(Ν:4)

ΠΕΜΠΤΗ  12:00 – 15:00 μ.μ.

TTEs – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

(Ν:3-5)

TTEs - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

(Ν:5)

SE –TEE

(Ν:2)

ΠΕΜΠΤΗ    15:00 – 20:00 μ.μ. ---

TTEs – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

(Ν:5)

TTEs – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

(Ν:5)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00-12:00 π.μ.

TTEs – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

(Ν:3-5)

TTEs - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

(Ν:5)

TTEs - SE –TEE

(Ν:4)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12:00 – 15:00 μ.μ. ---

TTEs - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

(Ν:5)

---

(TTEs:ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΟ ΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ, TEEs: ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ ΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ, SE: ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ-Stressecho, N:Μέσος αριθμός μελετών)