Αρμοδιότητες : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Περιγραφή έργου :

KYTTAΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΩΝ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧ. ΒΛΕΝ/ΝΟΥ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΦΑΡΥΓΓΑ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΚ ΒΛΑΒΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΡΑΧΗΛΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΩΤΙΔΑΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΥ

FNA -ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΩΝ-ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

FNA ΠΝΕΥΜΟΝΑ

FNA ΗΠΑΤΟΣ

FNA ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

FNA ΝΕΦΡΟΥ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΓΡΩΝ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 12ΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΣΤ - ΠΑΠ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ-ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΛΗΨΗ ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΑΣ

 

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΒRUSHING (ΒΟΥΡΤΣΑ-ΨΗΚΤΡΑ)

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ WASHING (BΡΟΓΧΙΚΕΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ)

 

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ

FNA ΜΑΣΤΟΥ

ΕΚΚΡΙΜΑ ΜΑΣΤΟΥ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΓΡΟΥ ΑΠΟ   ΕRCP

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΩΜΑΤΩΝ

 

Προσωπικό :

2 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ

1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α΄

1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ/ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Δράσεις : Στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας   γίνεται η διεκπεραίωση των τεστ pap των κέντρων υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.