Το Βιοπαθολογικό τμήμα λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

 

Στο Τμήμα απασχολούνται συνολικά:

- 4 Ιατροί Μικροβιολόγοι

- 1 Βιολόγος

- 5 Τεχνολόγοι

- 13 Ειδικευόμενοι Μικροβιολόγοι

- 5 Τεχνολόγοι- παρασκευαστές

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόγραμμα EARSS - WHONET

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

EARSS

UK-NEQAS

LABQUALITY

 

1.ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Στο Τμήμα Γενικής Μικροβιολογίας εκτελούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

ΕΙΔΟΣ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ούρων

Αίματος αερόβια

Αίματος αναερόβια

Κολπικού/τραχηλικού(αερόβια )

Κολπικού/τραχηλικού( αναερόβια)

Βρογχικών/πτυέλων/ρινικού/φαρυγγικού

Άλλων βιολογικών υλικών αερόβια

Άλλων βιολογικών υλικών αναερόβια

Κοπράνων

Κοπράνων για Cl.difficile

ToxinA+Β+Αg σε κόπρανα

Ονύχων / λεπιών / τριχών για μύκητες

Κ/α για β-Κoch (εκτός πτυέλων)

Ταυτοποίηση βακτηρίων

Αντιβιογράμματα κλινικών υλικών

Συνέργειες αντιβιοτικών

Έλεγχος παραγωγής ενζύμων (β-λακταμασών κλπ.)

Στατιστικά δεδομένα

Γενική ούρων

ΕΙΔΟΣ: ΧΡΩΣΕΙΣ/ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Άμεσα Gram/ Βleu de methylene/Neisser

Άμεση χρώση Giemsa

Χρώση Ziehl-Nielsen

Μικροσκοπική εξέταση για κρυστάλλους χοληστερίνης

Μικροσκοπική εξέταση κοπράνων κ.λ.π.

Παρασιτολογική κοπράνων

Μικροσκοπική εξέταση: Ονύχων / λεπιών / τριχών για μύκητες

 

2.ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Στο Ορολογικό τμήμα εκτελούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

VDRL / RPR

TPHA

WIDAL O-H

Wright

Rose Bengal

Brucella capture

Test κυήσεως

Helicobacter pylori

Cryptococcus neoformans Ag

Mono test

Έλεγχος για πλασμώδιο (Laveran)

Αντιεχινοκοκκικά αντισώματα

CMV IgG

CMV IgM

CMV IgG Avidity

EBV –VCA IgG

EBV –VCA IgM

TOXO IgG

TOXO IgM

HSV-2 IgG

HSV-2 IgM

HSV-1/2 IgM

HSV-1/2 IgG

CRP

Ra- test

ASTO

Test γρίπης τύπου Α+Β

Ag Streptococcus pneumonia στα ούρα

Ag Legionella στα ούρα

Leismania donovani IgG (IFA)

Γενική εξέταση ΕΝΥ

Γενική εξέταση πλευριτικού

Γενική εξέταση ασκιτικού-περιτοναϊκού

Γενική εξέταση αρθρικού

Γενική εξέταση περικαρδιακού

 

3.ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για μοριακή ανίχνευση σε:

Mycobacterium tuberculosis /complex

HSV1/2 στο ENY

Cl.difficile σε κόπρανα.

4. Σε εξέλιξη βρίσκεται διαγωνισμός και για:

Varicella- Zoster Virus IgG

Varicella- Zoster Virus IgM

Treponema pallidum IgG

Borellia burgdorferi IgG

Borellia burgdorferi IgM

Εγκεφαλική πρωτεϊνη S-100b

Adeno-Rota virus σε κόπρανα

Calprotectin σε κόπρανα

 

4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ

Στο Τμήμα παρασκευάζονται όλα τα απαραίτητα θρεπτικά υλικά του Εργαστηρίου, οι χρωστικές και τα αντιδραστήρια.