Η Ουρολογική Κλινική έχει σκοπό την παροχή τριτοβάθμιας περίθαλψης υψηλού επιπέδου στους ασθενείς με παθήσεις του ουροποιογεννητικού συστήματος.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ

1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)

2 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

2 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Α

Τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία εκτελούνται δύο φορές εβδομαδιαία, στα πλαίσια των οποίων λειτουργούν και ειδικά ιατρεία λιθιάσεως, γυναικείας ακράτειας, ογκολογικό και ιατρείο στυτικής δυσλειτουργίας. Το τμήμα συμμετέχει στις γενικές εφημερίες του νοσοκομείου ανά τετραήμερο, καλύπτοντας πλήρως όλα τα επείγοντα ουρολογικά περιστατικά της ευρύτερης υγειονομικής περιφέρειας και πολλές φορές τις προκύπτουσες ανάγκες των επαρχιακών νοσοκομείων. Επισημαίνεται ότι τα τραυματιολογικά περιστατικά είναι ιδιαιτέρως αυξημένα λόγω του χαρακτήρα του νοσοκομείου σαν τραυματιολογικό κέντρο.

Λειτουργούν για το ουρολογικό τμήμα τέσσερα χειρουργικά τραπέζια εβδομαδιαίως, δύο για ανοιχτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις και δύο για ενδοσκοπικές επεμβάσεις. Η αίθουσα κυστεοσκοπήσεων λειτουργεί καθημερινά, ενώ το ουροδυναμικό εργαστήριο λειτουργεί δύο φορές εβδομαδιαία.

Η αίθουσα ενδοσκοπικών επεμβάσεων είναι εξοπλισμένη με σύγχρονο χειρουργικό εξοπλισμό, που περιλαμβάνει δύο ουρητηροσκόπια (εύκαμπτο και ημιάκαμπτο), λιθοτρίπτες (υπερήχων, βαλλιστικό, μηχανικούς), μηχάνημα υπερήχων με δύο κεφαλές για διορθικό και διακοιλιακό έλεγχο. Επίσης υπάρχει δυνατότητα για χρήση laser για λιθοτριψία και για διουρηθρική προστατεκτομή.

ΦΑΣΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Στο Τμήμα εκτελούνται χειρουργικές επεμβάσεις που αφορούν όλο το φάσμα των παθήσεων του ουροποιογεννητικού συστήματος και ιδιαίτερα:

Χειρουργικές τεχνικές επί νεοπλασμάτων νεφρού

Μερικές νεφρεκτομές-ογκεκτομές.

Ριζικές νεφρεκτομές.

Λαπαροσκοπικές νεφρεκτομές.

Χειρουργικές τεχνικές σε καρκίνο προστάτου

Ανοικτή ριζική προστατεκτομή νευροπροστατευτική (intrafascial τεχνική επί ενδείξεως).

Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή.

Αντιμετώπιση νεοπλασμάτων ουροδόχου κύστεως

Διουρηθρικές εκτομές νεοπλασμάτων.

Φωτοδυναμική διάγνωση και διουρηθρική εκτομή νεοπλασμάτων.

Κυστεκτομές με ορθότοπη εκτροπή (Studerpouch), η μη ορθότοπη εκτροπή (Bricker) των ούρων.

Αντιμετώπιση νεοπλασμάτων επινεφριδίων

Επινεφριδιεκτομή, ανοιχτή η λαπαροσκοπική.

Αντιμετώπιση νεοπλασμάτων πέους

Μερική η ολική πεεκτομή.

Βουβωνικός λεμφαδενικός καθαρισμός.

Αντιμετώπιση νεοπλασμάτων όρχεος

Ριζική ορχεκτομή.

Οπισθοπεριτοναικός λεμφαδενικός καθαρισμός.

Αντιμετώπιση Λιθιάσεως ουροποιητικού

Κυστεολιθοτριψίες, ουρητηρολιθοτριψίες.

Διαδερμικές νεφρολιθοτριψίες (PCNL).

Δυνατότητα για ταυτοποίηση (χημική σύσταση) των ουρολίθων με σύγχρονες εργαστηριακές τεχνικές.

Επεμβάσεις Γυναικολογικής Ουρολογίας-

Τοποθέτηση ταινιών ελευθέρας τάσεως (TVT,TVTO).

Κολπορραφή.

Λαπαροσκοπική κυστεοανάρτηση (Βurch).

Επανορθωτικές επεμβάσεις

Πυελοπλαστικές (ανοιχτές, λαπαροσκοπικές).

Αντιμετώπιση στενωμάτων ουρητήρα, ουρήθρας, ουρηθροεντερικής αναστόμωσης.

Αποκατάσταση συριγγίων (κυστεοκολπικά, ουρηθροορθικά κ.α.)

Αντιμετώπιση ανδρικής μετετραυματικής–μετεγχειρητικής ακράτειας

Τοποθέτηση τεχνητών σφιγκτήρων.

Τοποθέτηση πεϊκών προθέσεων για στυτική δυσλειτουργία

Εκτελούνται ευρέως φάσματος επείγοντα τραυματολογικά χειρουργεία του ουροποιητικού συστήματος

Τεχνικές αντιμετώπισης υπερπλασίας προστάτη

Κλασική διουρηθρική εκτομή του αδενώματος.

Θερμική εξάχνωση-TURIS.

Laser.

Εφαρμογή Νέων τεχνολογιών

Φωτοδυναμική διάγνωση και θεραπεία νεοπλασμάτων κύστεως.

RFAAblation στη θεραπεία όγκων νεφρού.

Χρήση της τεχνικής του NarrowBandImaging στην εκτομή των νεοπλασμάτων της ουροδόχου κύστεως.

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Λειτουργία τακτικών εξωτερικών Ιατρείων: Τετάρτη και Παρασκευή

Λειτουργία ιατρείου γενικής εφημερίας ανά 4ημερο.

ΕΙΔΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Ογκολογικό ιατρείο, υπεύθυνος: Η. Πούλιας

Ιατρείο ακράτειας και Ουροδυναμικού εργαστηρίου, υπεύθυνος: Κ. Μπουρόπουλος

Ιατρείο Λιθιάσεως, υπεύθυνος: Ν. Φεράκης

Ανδρολογικό ιατρείο υπεύθυνος: Η. Πούλιας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τα εκπαιδευτικά μαθήματα εκτελούνται κάθε εβδομάδα και έχουν είτε την μορφή βιβλιογραφικής ενημέρωσης, είτε την παρουσίαση συγκεκριμένου θέματος. Επίσης γίνονται και με την μορφή διακλινικών μαθημάτων με άλλα τμήματα όπως το παθολογοανατομικό, ακτινολογικό, νεφρολογικό, ογκολογικό. Καθημερινά γίνεται παρουσίαση των περιστατικών που πρόκειται να χειρουργηθούν. Υπάρχει επίσης συμμετοχή στα διανοσοκομειακά μαθήματα των ουρολογικών κλινικών του ΕΣΥ Αθήνας που διοργανώνονται με την αιγίδα της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.Επίσης υπάρχουν διδακτορικές διατριβές των ειδικευομένων στην Ουρολογία σε εξέλιξη.

Η κλινική έχει ικανό αριθμό δημοσιεύσεων σε ξενόγλωσσα και ελληνικά περιοδικά της ειδικότητας. Επίσης σχεδόν σε κάθε Ελληνικό και Διεθνές συνέδριο η κλινική συμμετέχει με σημαντικό αριθμό ανακοινώσεων, ή εισηγήσεων. Η κλινική συμμετέχει σε διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες, καθώς και σε ερευνητικά πρωτόκολλα. Τα τρέχοντα ερευνητικά πρωτόκολλα αφορούν κυρίως τον προστατικό καρκίνο.

Οι μελλοντικοί στόχοι κυρίως αφορούν:

1. Την αύξηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών αναπτύσσοντας εξειδικευμένα τμήματα της ειδικότητας και εισαγωγή νέας τεχνολογίας.

2. Την εντατικότερη ενασχόληση με την λαπαροσκοπική και αν ο εξοπλισμός το επιτρέψει την ρομποτική χειρουργική του ουροποιητικού, στα πλαίσια του χειρουργικού τομέα.

3. Την αύξηση της επιστημονικής δραστηριότητας με ερευνητικά πρωτόκολλα, κλινικές μελέτες και την διεκπεραίωση των διατριβών.

4. Την διοργάνωση ημερίδων με θέματα λαπαροσκοπικές και ενδοουρολογικές τεχνικές.