ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ (KRAS, NRAS, BRAF, EGFR,HER2)

H Μονάδα Μοριακής Διαγνωστικής του Παθολογοανατομικού Τμήματος του Κοργιαλένειου Μπενάκειου Νοσοκομείου είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001:2008 (Αρ.Πιστ. 041 17 004, TUV Hellas) στο πεδίο : διενέργεια εξετάσεων Μοριακής Διαγνωστικής (βιοδείκτες).

Στο Εργαστήριο πραγματοποιούνται εξειδικευμένες εξετάσεις για στοχευμένη θεραπεία σε διάφορες μορφές καρκίνου. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εξετάσεις :

-  Καρκίνος του Παχέος Εντέρου: Ανίχνευση μεταλλάξεων στο γονίδιο KRAS (εξώνια 2,3,4), NRAS (εξώνια 2,3,4) και BRAF (V600E)

-  Καρκίνος του Μαστού : Μελέτη υπερέκφρασης HER2 γονιδίου με IN SITU υβριδισμό (CISH)

-  Μελάνωμα: Ανίχνευση μεταλλάξεων στο γονίδιο BRAF (V600E)

-  Καρκίνος του Πνεύμονα: Ανίχνευση μεταλλάξεων γονιδίου EGFR (εξώνια 18,19,20,21), και μετάθεσης του γονιδίου ALK με IN SITU υβριδισμό (CISH)

-  Θηλώδες καρκίνωμα του θυρεοειδούς: Ανίχνευση μεταλλάξεων στο γονίδιο BRAF (V600E)

-  Μοριακή τυποποίηση ιού HPV (Χαμηλού – Υψηλού κινδύνου) σε ιστολογικό υλικό (κύβος παραφίνης)

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση   49516 (ΦΕΚ 1511/Β/06.06.2014) οι εξετάσεις βιοδεικτών είναι απαραίτητες για την συνταγογράφηση συγκεκριμένων ογκολογικών φαρμάκων και οι ασθενείς μπορούν να τις κάνουν δωρεάν σε κατάλληλα εργαστήρια δημοσίων νοσοκομείων.

 

          Πληροφορίες:

          213 206 8282 (Δρ. Βασίλειος Σαμαράς, Επιστ. Υπεύθυνος Παθολογοανατομικού Τμήματος)                            

          213 206 8853 (Δρ. Λουκία Ψαρίδη, Μοριακός Βιολόγος)