Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος, Επιμελητής Α΄

Παραδέλης Γεώργιος, Καρδιολόγος, Διευθυντής

Νεάρχου Νέαρχος, Καρδιολόγος, Διευθυντής

Φλέσσα Κωνσταντίνα, Καρδιολόγος, Διευθύντρια

Πολυμερόπουλος Ευάγγελος, Καρδιολόγος, Επικουρικός Επιμελητής

Αγγελάκη Μαρία, Καρδιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης

Αγγέλη Ανθούλα, Νοσηλεύτρια

Γιαννοπούλου Ράνια, Νοσηλεύτρια