Α) Η λειτουργία της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής και η συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες του Νοσοκομείου

Β) Η κάλυψη των εφημεριών, είτε της γενικής κάθε 4 ημέρες είτε της καθημερινής μικρής μέχρι τις 2:30 μμ.

Γ) Η στελέχωση των Εξωτερικών Ιατρείων σε καθημερινή βάση (6 ημέρες την εβδομάδα από 3 ψυχιάτρους)

    καθώς και του Απογευματινού Ιατρείου από τον κο Χαριτάκη (1 φορά την εβδομάδα).

Δ) Η συνεργασία και κάλυψη της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου μας.