ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθειες

Documents

Created Date Friday, 20 January 2023
Filesize 2.03 Megabytes

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2023

Created Date Monday, 12 December 2022
Filesize 1.62 Megabytes

1/2022 Υπηρεσίες Φύλαξης

Created Date Friday, 09 December 2022
Filesize 1.96 Megabytes

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2022 Υπηρεσίες Καθαριότητας

Created Date Wednesday, 07 December 2022
Modified Date Wednesday, 07 December 2022
Filesize 196 Kilobytes

Α.Α.11/2022 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ - ΚΑΡΔΙΑΣ