ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθειες

Documents

Created Date Wednesday, 23 February 2022
Modified Date Wednesday, 23 February 2022
Filesize 49 Kilobytes

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π1\2022

Created Date Thursday, 10 February 2022
Modified Date Thursday, 10 February 2022
Filesize 39 Kilobytes

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π12022-no1

Created Date Friday, 04 February 2022
Modified Date Friday, 04 February 2022
Filesize 1.47 Megabytes

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π1/2022 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Created Date Monday, 20 December 2021
Filesize 600 Kilobytes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.Ε 22/2021

Created Date Monday, 06 December 2021
Filesize 2.17 Megabytes

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2021 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

Created Date Monday, 04 October 2021
Filesize 465 Kilobytes

ΠΕ 21Γ-2021 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Created Date Monday, 13 September 2021
Modified Date Monday, 13 September 2021
Filesize 440 Kilobytes

ΠΕ 21Β-2021 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Created Date Thursday, 09 September 2021
Filesize 440 Kilobytes

ΠΕ 20-2021 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Created Date Monday, 31 May 2021
Modified Date Monday, 31 May 2021
Filesize 1.30 Megabytes

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Π18 2021 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Created Date Monday, 31 May 2021
Filesize 1.29 Megabytes

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Π19 2021 ΤΥΡΙ