ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθειες

Documents

Created Date Monday, 21 January 2019
Filesize 1.16 Megabytes

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΖ Π 6 2019 ΚΗΜΔΗΣ

Created Date Wednesday, 16 January 2019
Filesize 1.12 Megabytes

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ Π5 2019 ΚΗΜΔΗΣ

Created Date Friday, 14 December 2018
Filesize 64 Kilobytes

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΚ 2-2018

Created Date Tuesday, 27 November 2018
Filesize 1.10 Megabytes

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π 20Β 2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΥ

Created Date Wednesday, 21 November 2018
Modified Date Wednesday, 21 November 2018
Filesize 1.25 Megabytes

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΜΕΘ ΔΙΑΚ Π 30/2018

Created Date Friday, 09 November 2018
Modified Date Friday, 09 November 2018
Filesize 1.56 Megabytes

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5 2018 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

Created Date Friday, 09 November 2018
Modified Date Thursday, 10 January 2019
Filesize 1.38 Megabytes

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΔΑ 5 2018 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

Created Date Tuesday, 06 November 2018
Modified Date Tuesday, 06 November 2018
Filesize 1.35 Megabytes

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4 2018 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ_signed KHMΔΗΣ

Created Date Monday, 05 November 2018
Filesize 1.16 Megabytes

Π 29 2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Created Date Friday, 26 October 2018
Modified Date Friday, 26 October 2018
Filesize 1.36 Megabytes

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 2018 ΗΘΜΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΝΕΦΡΟΥ)_signed ΜΕ ΑΔΑ_ΑΔΑΜ