ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθειες

Documents

Created Date Tuesday, 22 December 2020
Filesize 570 Kilobytes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕΘ

Created Date Tuesday, 24 November 2020
Modified Date Tuesday, 24 November 2020
Filesize 662 Kilobytes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕΘ

Created Date Friday, 28 August 2020
Modified Date Friday, 28 August 2020
Filesize 1.40 Megabytes

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ Π30 2020

Created Date Friday, 28 August 2020
Filesize 1.38 Megabytes

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ (ΔΙΑΚ. Π 33/2020)

Created Date Friday, 28 August 2020
Filesize 1.41 Megabytes

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ - ΚΟΜΠΟΣΤΑ Π32 2020

Created Date Friday, 28 August 2020
Filesize 1.36 Megabytes

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ Π31 2020

Created Date Friday, 05 June 2020
Filesize 41 Kilobytes

ΤΕΥΔ Π26 2020