ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθειες

Documents

Created Date Monday, 04 October 2021
Filesize 465 Kilobytes

ΠΕ 21Γ-2021 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Created Date Monday, 13 September 2021
Modified Date Monday, 13 September 2021
Filesize 440 Kilobytes

ΠΕ 21Β-2021 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Created Date Thursday, 09 September 2021
Filesize 440 Kilobytes

ΠΕ 20-2021 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Created Date Monday, 31 May 2021
Modified Date Monday, 31 May 2021
Filesize 1.30 Megabytes

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Π18 2021 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Created Date Monday, 31 May 2021
Filesize 1.29 Megabytes

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Π19 2021 ΤΥΡΙ