ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθειες

Documents

Created Date Friday, 26 February 2021
Modified Date Friday, 26 February 2021
Filesize 1.19 Megabytes

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ (ΔΙΑΚ. Π3/2021)

Created Date Wednesday, 27 January 2021
Filesize 1.16 Megabytes

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Π1 2021 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΜΕΘ

Created Date Tuesday, 22 December 2020
Filesize 570 Kilobytes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕΘ