ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθειες

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ (ΔΙΑΦΟΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΩΡΛ)" (ΔΙΑΚ.Π8/2019)

Download
File name p8-2019.rar File Size 1.18 Megabytes File Type rar (application/x-rar) Created Date Thursday, 28 March 2019 Owner Tmima pliroforikis