ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθειες

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ) ΔΙΑΚ. Π10/2019

Download
File name p10-2019-new.rar File Size 1.11 Megabytes File Type rar (application/x-rar) Created Date Monday, 01 April 2019 Owner Tmima pliroforikis Modified Date Monday, 01 April 2019