ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθειες

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C-ARM ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) (ΔΙΑΚ.Π11/2019)

Download
File name p11-2019.rar File Size 1.15 Megabytes File Type rar (application/x-rar) Created Date Monday, 01 April 2019 Owner Tmima pliroforikis