ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθειες

Documents

Created Date Monday, 13 April 2020
Filesize 29 Kilobytes

Π 16 2020 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Created Date Monday, 09 December 2019
Filesize 42 Kilobytes

Π 29 2019 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Created Date Tuesday, 26 November 2019
Modified Date Wednesday, 27 November 2019
Filesize 117 Kilobytes

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Created Date Friday, 14 December 2018
Filesize 64 Kilobytes

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΚ 2-2018

Created Date Thursday, 05 July 2018
Filesize 112 Kilobytes

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Π17 2018

Created Date Thursday, 15 December 2016
Filesize 440 Kilobytes

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΤΥΡΙΟΥ Π 39 2016)

Created Date Tuesday, 22 November 2016
Modified Date Tuesday, 22 November 2016
Filesize 111 Kilobytes

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΙΑΚ. Π 29/2016)

Created Date Monday, 21 November 2016
Filesize 116 Kilobytes

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π21 2016

Created Date Tuesday, 08 November 2016
Filesize 117 Kilobytes

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Π 27 2016

Created Date Tuesday, 08 November 2016
Filesize 119 Kilobytes

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Π 26 2016

Created Date Monday, 07 November 2016
Modified Date Tuesday, 08 November 2016
Filesize 121 Kilobytes

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Π 16 2016

Created Date Wednesday, 07 September 2016
Modified Date Thursday, 08 September 2016
Filesize 139 Kilobytes

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ EXCEL