ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθειες

Documents

Created Date Friday, 14 December 2018
Filesize 64 Kilobytes

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΚ 2-2018

Created Date Thursday, 05 July 2018
Filesize 112 Kilobytes

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Π17 2018

Created Date Thursday, 15 December 2016
Filesize 440 Kilobytes

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΤΥΡΙΟΥ Π 39 2016)

Created Date Tuesday, 22 November 2016
Modified Date Tuesday, 22 November 2016
Filesize 111 Kilobytes

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΙΑΚ. Π 29/2016)

Created Date Monday, 21 November 2016
Filesize 116 Kilobytes

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π21 2016

Created Date Tuesday, 08 November 2016
Filesize 117 Kilobytes

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Π 27 2016

Created Date Tuesday, 08 November 2016
Filesize 119 Kilobytes

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Π 26 2016

Created Date Monday, 07 November 2016
Modified Date Tuesday, 08 November 2016
Filesize 121 Kilobytes

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Π 16 2016

Created Date Wednesday, 07 September 2016
Modified Date Thursday, 08 September 2016
Filesize 139 Kilobytes

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ EXCEL

Created Date Wednesday, 07 September 2016
Filesize 154 Kilobytes

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 18479

Created Date Wednesday, 24 August 2016
Modified Date Friday, 26 August 2016
Filesize 137 Kilobytes

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Created Date Tuesday, 05 July 2016
Filesize 81 Kilobytes

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Created Date Thursday, 16 June 2016
Filesize 118 Kilobytes

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π15 2016

Created Date Tuesday, 26 January 2016
Modified Date Tuesday, 26 January 2016
Filesize 169 Kilobytes

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ