ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθειες

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΙΑΚ. Π 29/2016)

Download
File name wifi_dieukrinisi.pdf File Size 111 Kilobytes File Type pdf (application/pdf) Created Date Tuesday, 22 November 2016 Owner Tmima pliroforikis Modified Date Tuesday, 22 November 2016