ΝΕΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ

του Νοσοκομείου

Νέα Χρονιά

Νέα Μαθήματα...

mathima

Νοσηλευτική Υπηρεσία

Γραφείο Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

Πληροφορίες : Β.Οικονόμου

Τηλ. :  8815

 Πρόγραμμα

Νέα Χρονιά

Νέα Μαθήματα...

mathima

Νοσηλευτική Υπηρεσία

Γραφείο Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

Πληροφορίες : Β.Οικονόμου

Τηλ. :  8815

 Πρόγραμμα

imerida

«Προβληματισμοί και νεότερα δεδομένα σχετικά με την επίδραση της διατροφής στην ψυχική και σωματική υγεία του σύγχρονου ανθρώπου»

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι νεότερες περισσότερα...

Παρουσιάσεις :  Ασφάλεια τροφίμων στο σπίτι -- Μύθοι και αλήθειες για την διατροφή

Γ.Ν.Α. “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ” Ε.Ε.Σ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017


aaaaa

Η σημερινή μας εκδήλωση με θέμα τον «Απολογισμό πεπραγμένων και την στοχοθέτηση της Διοίκησης μας,για το επόμενο διάστημα» είναι, a priori, μια βαθειά Δημοκρατική διαδικασία. Αρκεί βέβαια η δημόσια έκθεση (η λογοδοσία) κάθε διοίκησης, σαν το «ημερολόγιο καταστρώματος»(με σύντομο και καίριο τρόπο), καταγεγραμμένα, να περιλαμβάνει:......περισσότερα