ΝΕΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ

του Νοσοκομείου

Στις 27 Απριλίου 2023, στα πλαίσια της γιορτής της Γυναίκας, 

διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία η Ημερίδα με θέμα: «Η Σύγχρονη Προσέγγιση & Αντιμετώπιση της Οστεοπόρωσης», στο Γ.Ν.Α. Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Ε.Ε.Σ..

Την Ημερίδα παρακολούθησαν τουλάχιστον διακόσια είκοσι (220) άτομα (εκατόν ενενήντα τρεις (193) επίσημες δια ζώσης εγγραφές).

Πρώτη φορά η Ημερίδα αναμεταδόθηκε διαδικτυακά με ενεργούς παρατηρητές πλέον των τριάντα (30).

Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή της Ημερίδας ευχαριστούν θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση και διεξαγωγή της Ημερίδας καθώς και όλους όσους την παρακολούθησαν.

Το Νοσοκομείο μας παραμένει αρωγός, τόσο στην παροχή Υπηρεσιών Υγείας στον συνάνθρωπο, όσο και στη δια βίου εκπαίδευση του προσωπικού.

Στο πλαίσιο της Νοσηλευτικής Ειδικότητας «Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Παθήσεων» και σε συνεργασία με τη Νοσηλευτική Διεύθυνση του «Κοργιαλένειου – Μπενάκειου» Ε.Ε.Σ., διοργανώνεται κύκλος μαθημάτων που αφορούν στη θεματική ενότητα της Καρδιολογίας. Οι συναντήσεις απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας που ενδιαφέρονται για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων τους, σχετικά με τον καρδιολογικό ασθενή.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2022 η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων πρόσφερε γιορτινή ατμόσφαιρα στο ΓΝΑ Κοργιαλένειο Μπενάκειο ΕΕΣ,με στιγμές ευφροσύνης ,χαράς και ελπίδας στους εργαζόμενους του νοσοκομείου μας και στους ασθενείς!
Οι ευχαριστίες πολλές από όλους μας καθώς και στον Δήμαρχο κ. Μπακογιάννη που ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας .
Χρόνια καλά!!!

Από τη Διοίκηση και τους εργαζόμενους του νοσοκομείου μας.