ΝΕΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ

του Νοσοκομείου

Νέα Χρονιά

Νέα Μαθήματα...

mathima

Νοσηλευτική Υπηρεσία

Γραφείο Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

Πληροφορίες : Β.Οικονόμου

Τηλ. :  8815

 Πρόγραμμα