ΝΕΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ

του Νοσοκομείου

noshmer

 

 Γραφείο Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

Πληροφορίες : Β.Οικονόμου

Τηλ. :  8815

 

Πρόγραμμα Ημερίδας