ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 02/05/2017 - 14/05/2017                       ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15/05/2017 - 31/05/2017

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/06/2017 - 15/06/2017                       ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 16/06/2017 - 30/06/2017

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07/2017 - 15/07/2017                       ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 16/07/2017 - 31/07/2017

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/08/2017 - 15/08/2017                       ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 16/08/2017 - 31/08/2017

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/09/2017 - 15/09/2017                       ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 16/09/2017 - 30/09/2017

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/10/2017 - 15/10/2017                       ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 16/10/2017 - 31/10/2017

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/11/2017 - 15/11/2017                       ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 16/11/2017 - 30/11/2017

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/12/2017 - 15/12/2017                       ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 16/12/2017 - 31/12/2017