20160823 111708

 

Στο Εργαστήριο Υπερήχων Καρδιάς του νοσοκομείου "Κοργιαλένειο – Μπενάκειο" Ε.Ε.Σ. διενεργούνται ετησίως περί τα 5000 διαθωρακικά ηχοκαρδιογραφήματα και όλες οι νεότερες / εξειδικευμένες τεχνικές όπως διοισοφάγεια και δυναμικά (stressecho) ηχοκαρδιογραφήματα, τριδιάστατες μελέτες, μελέτες με χορήγηση παράγοντα αντίθεσης – contrastecho και μελέτες στεφανιαίας εφεδρείας ροής(περίπου 800 ανά έτος).

 20150121 114354

To προσωπικό αποτελούν τέσσερις μόνιμοι ηχοκαρδιολόγοι, ένας επικουρικός καρδιολόγος, ένας επιστημονικός συνεργάτης, μία νοσηλεύτρια και μια γραμματέας / νοσηλεύτρια. Στο εργαστήριο επιπλέον εκπαιδεύονται 4 ειδικευόμενοι καρδιολόγοι στο διαθωρακικό ηχοκαρδιογράφημα και 2 μετεκπαιδευόμενοι καρδιολόγοι ανά εξάμηνο στις νεότερες / εξειδικευμένες τεχνικές.

 2016

 

Το εργαστήριο διαθέτει 5 ηχοκαρδιογραφικά μηχανήματα μεταξύ των οποίων ένα υπερσύγχρονο ηχοκαρδιογράφο με δυνατότητα εκτέλεσης όλων των τεχνικών και ένα φορητό ηχοκαρδιογράφο ΄΄τσέπης΄΄ για διενέργεια των επειγουσών μελετών και τη χρησιμοποίησή του κατά την επίσκεψη στους θαλάμους. Επιπλέον, διαθέτει κεντρικό σταθμό εργασίας για ψηφιακή αποθήκευση και επεξεργασία των ηχοκαρδιογραφικών μελετών.

 

 

20160823 102435

 

20160823 095612

 

Το εργαστήριο είναι από το 2014 εκπαιδευτικό κέντρο για τις νεότερες / εξειδικευμένες τεχνικές και από το 2016 πλήρως Ευρωπαϊκά πιστοποιημένο, στο ανώτερο επίπεδο, για τη διενέργεια όλων των ειδών ηχοκαρδιογραφικών μελετών.

 

 

  1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
  2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
  3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
  4. ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΟ ΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
  5. ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ ΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
  6. ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ (STRESS ECHO)
  7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
  8. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  9. ENGLISH VERSION